Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 45

Myśl helleńska - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Myśl helleńska: początki europejskiej kultury politycznej: Cywilizacja europejska od początku rozwijała się innymi drogami, aniżeli to miało miejsce w krajach wczesnego rolnictwa na Dalekim i Bliskim Wschodzie. Jej podstawy stworzyli G...

Najnowsze tendencje w dyskusji nad istotą prawa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Najnowsze tendencje w dyskusji nad istotą prawa: Współcześnie, najważniejszą tendencją w filozofii prawa, jest tendencja do uprawiania nie tylko teorii prawa, pojmowanej jako nauki o ...

Oświecenie w Polsce - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1036

Oświecenie w Polsce: projekty reform: Lata panowania dynastii saskiej na tronie polskim, to niewątpliwie okres ogólnej kompromitacji ustroju państwa, a także ostry kryzys społeczny i polityczny. Wielu, bystrzejszych przedstawicieli szlachty, rozumiało potrzeby przeprowadzenia niezbędnych reform. Pi...

Odrodzenie idei liberalnych - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

Odrodzenie idei liberalnych: od neoliberalizmu po liberalizm konserwatywny: neoliberalizm: Neoliberalizm stanowił reakcję na rozwijający się interwencjonizm państwowy, przy czym neoliberałowie krytykowali głównie te doktryny i ideologie, które ograniczały wolność jednostki w jakiejkolwiek mierze. c...

Polska myśl polityczna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Polska myśl polityczno-prawna w latach 1864 1939 od pozytywizmu do ideologii narodowej: w drugiej połowie XIX ogromną rolę w polskiej myśli politycznej odegrał pozytywizm - potężny prąd umysłowy, czerpiący pożywkę z definitywnego ugruntowania się stosunków kapitalistycznych w Europie, a zarazem wy...

Polska myśl społeczna i polityczna okresu powstań narodowych - wykład...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Polska myśl społeczna i polityczna okresu powstań narodowych 1795 1863: cechy polskiego ruchu wyzwoleńczego: polska myśl polityczna splatała się z potężnym ruchem narodowowyzwoleńczym, który stawiał sobie za cel odzyskanie niepodległości kraju u podłoża polskich doktryn tkwiły też przeobrażenia go...

Postęp filozofii prawa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050

Postęp filozofii prawa. Humanitaryzm prawniczy: Niewątpliwie w dobie oświecenia, za sprawą racjonalizmu i empiryzmu, wzrosła rola prawoznawstwa (identyfikuje ono prawdę z naturą oraz ...

Postępy i kryzys idei liberalno demokratycznych - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Postępy i kryzys idei liberalno demokratycznych do 1945 roku: demokracja w okresie międzywojennym: w początkach wieku XX doktryna liberalna była postrzegana już nie tylko jako przewodnia idea kapitalizmu, stała się również promotorem demokracji politycznej (liberałowie zaczęli angażować się w walkę...

Pozytywizm i pozytywizm prawniczy - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1785

Pozytywizm i pozytywizm prawniczy: u źródeł pozytywizmu: pozytywizm odegrał istotną rolę w drugiej połowie XIX wieku (filozofia pozytywizmu nawiązywała do poglądów: d'Alemberta i Hume'a, a następnie do teorii Comte'a i Milla, „twórczo...