Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 44

Demokracja ateńska - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

Demokracja ateńska: Demokracja ateńska powstała w wyniku kompromisu, pomiędzy arystokratyczną tradycją, a doktryną demokratyzacji (stanowiła wsparcie ideowe dla faktycznych porządków demokratycznych w państwach-miastach). Upływ czasu i ...

Doktryna monarchii narodowej - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1379

Doktryna monarchii narodowej: rozwój teorii monarchicznej i teorii suwerenności państwa: Pomimo ekspansywnej polityki papiestwa, w średniowieczu nie zanikła idea suwerenności państwa, niezależnego od kościoła i monarchii uniwersalnej. Idea ta odwoływała się do narodowych sentymentów poszczególnych ...

Doktryna polityczna rewolucji amerykańskiej - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1855

Doktryna polityczna rewolucji amerykańskiej: Amerykańska rewolucja - walka kolonistów z Anglią o niepodległość - wywarła istotny wpływ na wiele procesów gospodarczo-społecznych i politycznych oraz stała się syntezą wielu wątków doktrynalnych. Zdobycze amerykańskiego zrywu, w ogromnej części „użyźnił...

Fizjokratyzm - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1183

Fizjokratyzm: W skrócie można powiedzieć, że fizjokratyzm w osiemnastowiecznej Francji, był tym, czym dla krajów opóźnionych gospodarczo oświecony absolutyzm. U podstaw tej idei leżała doktryna ekonomiczna (fizjokratyzm był odpowiedzią na wzra...

Ideologia absolutyzmu oświeconego - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2114

Ideologia absolutyzmu oświeconego: W okresie oświecenia zakończono proces kształtowania się monarchii absolutnej (pomimo ogromnych wad tego ustroju, dostrzegano w nim gwaranta zachowania względnego porządku społecznego i przeciwnika zap...

Ideologia komunizmu powojennego - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623

Ideologia komunizmu powojennego: doktryna „realnego socjalizmu”: ideologia socjalizmu nie ograniczała się jedynie do kontynentu europejskiego, objęła ona również swym zasięgiem wiele państw świata w 1977 roku ogłoszono oficjalnie, że w ZSRR zbudowano zręby komunizmu, a ustrój państw tzw. satelicki...

Ideowe podstawy kodyfikacji cywilnych - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Ideowe podstawy kodyfikacji cywilnych: Szkoła historyczna wniosła wiele do prawa i prawoznawstwa, nie można jednak jej przeceniać. O kształcie myśli i praktyce prawniczej pierwszej połowy XIX wieku decydował przede wszystkim rozwój stosunków gospodarczych i społecznych (chodzi tu głównie o rozwój ka...

Jan Kalwin biografia - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

Jan Kalwin: (1509-1564), teolog, prawnik i hellenista, był podobnie, jak Luter zakonnikiem augustiańskim. poglądy Kalwina: w jego teologii i polityce przeplatały się różne koncepcje (od augustianizmu, nauk Lutra, po ideologię reformacji zürych...

Klimat ideowy - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

klimat ideowy: w epoce oświecenia, jak nigdy dotąd, dyskusja polityczna awansowała w życiu społecznym (myśl polityczna nie była już tylko domeną dworskich elit, zagościła ona w domach średniej warstwy społeczeństw) wiek XVIII stworzył wiele nowych form polemiki ideowej (powstawały nowe programy na...

Materializm i komunistyczna utopia - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

Materializm i komunistyczna utopia: materializm: Warto pamiętać, że francuski materializm i komunistyczna utopia były ważnymi składnikami ideologii oświecenia. Myśliciele tego nurtu kwestionowali idealistyczną wizję świata - u źródła ich przekonań leżał