Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 37

Właściwość rzeczowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Właściwość RZECZOWA -sprawy cywilne rozpoznawane sa w I instancji zarowno przez sad rejonowy jak sady okregowe; przepsiy o właściwości rzeczowej wyznaczaja zakres spraw,ktore rozpoznaja sady pierwszej instan cji, zasada jest ,ze dla spraw cywilnych sensu stricte(z istoty sprawy cywilne),ktore sa ...

Właściwość sądu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

WŁAŚCIWOŚĆ sadu -zajmuje zasadnicze miejsce wsrod przeslanek procesowych dopuszczajaca mozliwosc wytoczenia powodztwa,jezeli powodztwo wytoczone przed sadem niewlasciwym to sad ten nie powinien podej mowac zadnych czynnosci procesowych,ale jedynie powinien ograniczyc sie do wydania postano wieni...

Wady czynności procesowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

WADY CZYNNOŚCI PROCESOWYCH Do czynności procesowych nie stosujemy wprost przepisów o wadach oświadczenia woli z kc, nie istnieje kategoria niemożliwych czynności procesowych. Jeżeli strona dokonała czynność pod wpływem błędu, groźby, itd., to taka czynność jest ważna, ale może zostać odwołana. Jeż...

Postępowanie i wyrok karny a postępowanie i orzeczenie cywilne-opracow...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

WPŁYW POSTĘPOWANIA I WYROKU KARNEGO NA POSTĘPOWANIE I ORZECZENIE CYWILNE. Często istnieje między nimi związek faktyczny i prawny. Ten sam czyn może wywołać skutki w prawie karnym jak i w sferze stosunków prawa cywilnego np. szkoda powstała w wyniku przestępstwa, bigamia. Art. 11 kpc - wyeliminowan...

Współuczestnictwo konieczne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

WSPÓŁUCZESTNICTWO KONIECZNE: Kwalifikowana forma współuczestnictwa materialnego jego istota polega na tym, że po stronie procesowej występuje kilka podmiotów razem, ponieważ im wspólnie przysługuje legitymacja procesowa łączna (po je...

Współuczestnictwo w procesie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

WSPÓŁUCZESTNICTWO W PROCESIE: Zasada dwustronności - nie oznacza że po każdej ze stron musi występować jedna osoba, może być tak że dana strona ma więcej podmiotów. Instytucja współuczestnictwa może wynikać: z konieczności - gdy na podstawie przepisów prawa materialnego albo przepisów procesowych...

Wymogi pism procesowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1232

WYMOGI PISM PROCESOWYCH Trzy kategorie: wymóg co do formy, np. formularze urzędowe wymóg co do treści podpis Wymogi dotyczą wszystkich pism procesowych, art. 126, 1261 kpc. Wymogi szczególne dla określonych rodzajów pism procesowych, art. 187 kpc - wymogi pozwu. 5 warunków ogólnych 1) oznacz...

Wyroki-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

WYROKI: I. Wyroki deklaratywne II. Wyroki konstutywne(kształtujące) Ad.I.) Nic nie zmieniają w sytuacji prawnej stron postępowania a jedynie potwierdzają istniejący stan prawny. Wyroki te dzielimy na 2 grupy: a)wyroki zasądzające świadczenie b)wyroki ustalające istnienie prawa lub stosunku pra...

Zasada formalizmu procesowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

  Zasada FORMALIZMU PROCESOWEGO -polega na zorganizowaniu pod wzgledem formalnym postepowania cywilnego oraz czynnosci proc esowych podejmowanych przez strony i uczestnikow postepowania,w szczegolnosci kodeks p c okresla ogolne warunki jakie winno spelniac kazde

Zasada koncentracji-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

Zasada KONCENTRACJI -skupienia procesowego -najwazniejszy sposob przyspieszenia postepowania bedacego wymogiem rzetelnego procesu -celem przeciwdzialanie przewlekaniu postepowania, dazy do tego,aby na pierwszym posiedzeniu zostalo wydane rozstrzygniecie co do istoty sprawy bez szkody dla jej wyja...