Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 36

Rozdrobnienie roszczeń-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

ROZDROBNIENIE ROSZCZEŃ (brak regulacji w kpc). Jej istota polega na tym, że powód ma możliwość dochodzenia części roszczenia jakie przysługuje mu względem pozwanego, na podstawie konkretnego stosunku prawnego o charakterze materialnoprawnym. Ma możliwość dochodzenia części roszczenia, choć wymagaln...

Rozszerzona prawomocność-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2233

ROZSZERZONA PRAWOMOCNOŚĆ - Stanowi wyjątek od przedstawionej wyżej reguły że element podmiotowy( granice podmiotowe powagi rzeczy osądzonej) wyznacza treść intencji. Wyjątkowo orzeczenie może również wiązać inne podmioty. Wyróżnia się rozszerzoną prawomocność typu erga omnes - czyli odnosząca się...

Sąd jako organ procesowy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

SĄD JAKO ORGAN PROCESOWY   Skład Rozpoznawanie w składzie niezgodnym z ustawą powoduje nieważność postępowania. Co do zasady w sądzie I instancji sprawy są rozpatrywane w składzie jednego sędziego. Natomiast sprawy kolegialne (1 sędzia + 2 ławników) w sprawach z zakresu prawa pracy oraz w sprawac...

Skutki wytoczenia powództwa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

SKUTKI WYTOCZENIA POWÓDZTWA materialnoprawne (skutki wniesienia pozwu): przerwanie biegu przedawnienia roszczenia przerwanie biegu zasiedzenia przerwanie biegu innych terminów prawa materialnego możność liczenia odsetek za opóźnienie od zaległych odsetek możność przejścia na spadkobierców praw...

Skutki zawieszenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 896

SKUTKI ZAWIESZENIA 1.Sąd nie może podejmować żadnych działań co do zasady ,ale czynności nie cierpiące zwłoki może. 2.Oddziaływanie na terminy procesowe( sądowe, ustawowe, instrukcyjne). Określone czynności procesowe mogą wywoływać różne skutki i procesowe i materialno-prawne. Np: wytoczenie powódz...

Terminy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Terminy   Podział terminów dla czynności stron: - sądowy - ustawowy Są to terminy dla czynności stron! Terminy dla czynności sądu są terminami instrukcyjnymi. Nie podlegają one skróceniu, wydłużeniu ani przywróceniu. Instrumentem wymuszającym na stronie dokonania czynności jest

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń zagranicznych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń zagranicznych   Władza sądownicza wynika wprost z suwerenności państwa. Skutki wydania wyroku kończą się na granicy danego państwa. Kiedy orzeczenie zagraniczne może mieć skutki w Polsce? Decyduje o tym Polski suweren. Wyrok zagraniczny może być skuteczny na dwóch...

Właściwość delegacyjna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Właściwość delegacyjna Polega na przydzieleniu pewnych spraw przez sąd przełożony. Owo przydzielenie nastąpi albo ze względów konieczności, albo celowości. K.p.c. przewiduje w zasadzie właściwość delegacyjną ze względów konieczności. Wypadki stosowania wł. del.: - jeżeli na podst. okoliczności spra...

Właściwość funkcjonalna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

Właściwość funkcjonalna Polega na podziale funkcji oraz poszczególnych czynności procesowych pomiędzy sądami równego szczebla lub sądami równorzędnymi. Zasadniczą cechą owej właściwości jest rozgraniczenie funkcji sądu I i II instancji. Określa ona również, który z sądów jest uprawniony do dokonywan...

Właściwość miejscowa sądu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

Właściwość miejscowa sądu Określa zakres kompetencji sądów tego samego rzędu. Mówiąc o właściwości miejscowej poszukujemy odpowiedzi na pytanie który z sądów rzeczowo właściwych jest uprawniony do rozpoznania konkretnej sprawy. Możemy dokonać rozróżnienia: - właściwość ogólna - wł. szczególna, któ...