Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 35

Podział wyroków ze względu na zakres orzekania-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

PODZIAŁ WYROKÓW ZE WZG. NA ZAKRES ORZEKANIA: 1.Wyrok wstępny 2.W. częściowy 3.W. łączny 4.W. końcowy Ad1) W Komentarzu prof. T. Jasińskiego do art 318KPC mowa jest o tym że wyrok wstępny wydawany jest zarówno w przypadku dochodzenia roszczenia w powództwie o ustalenie, jak i w wypadku wytoczeni...

Postępowanie pomocnicze-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2772

POSTĘPOWANIE POMOCNICZE Samodzielne i wyodrębnione postępowanie cywilne, które toczy się poza ramami głównego procesu, ale pozostaje w związku z postępowaniem głównym. Ich związek uzasadnia istnienie tegoż postępowania. W oparciu o kpc wyróżniamy następujące postępowania pomocnicze: Postępowanie ...

Postępowanie pomocnicze-opracowanie - wydanie zabezpieczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

POSTEPOWANIE POMOCNICZE -zawsze odbywa sie poza ramami postep.rozpoznawczego -rodzaje: 1.zabezpieczajace -ma na celu umozliwienie wytoczenia powodztwa -ks.I cz.2 kpc. -to postep.pomocnicze w odniesieniu do rozpoznawczego -moze toczyc sie jednoczesnie z postep.rozpoznawczym albo je wyprzedzac ...

Postępowanie wykonawcze-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

POSTEPOWANIE WYKONAWCZE -obejmuje: 1.sadowe postep.egzekucyjne zwane egzekucja singularna -skierowane do poszczegolnych skladnikow majatku dluznika -podstawa:kpc -podstawa:tytul wykonawczy zgodnie 786 kpc jest to tytul egzekucyjny zaopatrzony w klauzule wykonalnosci, mozliwe tytuly w 787 kpc -...

Pozasądowe postępowania cywilne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

Pozasądowe postępowania cywilne (Alternative dispute resolution-alternatywne rozstrzyganie sporów (ADR))     Charakterystyką postępowania sądowego jest to, że toczą się one przed sądem. Rodzaje postępowań: - postępowanie mediacyjne - postępowanie przed

Prawomocność materialna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

Prawomocność materialna- zwana res iudicata. Z nią wiąże się łac. paremia- ne bis in idem nie 2 razy o to samo między tymi samymi stronami. Prawomocność mater. ustalamy biorąc pod uw...

Przesłanki i zasady postępowania cywilnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1169

PRZESŁANKI I ZASADY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO po raz pierwszy w Niemczech, w. XIX, gdzie za przesłankę rozumiano warunek wstępny dojścia do skutku całego aktu procesowego Dwie grupy poglądów: I. Jodowski, Broniewicz przesłanki procesowe

Przesłuchanie stron-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

PRZESŁUCHANIE STRON -nie jest obligatorjne. Dochodzi do niego bądź na wniosek jednej ze stron lub sąd może z urzędu wydać postanowienie w przedmiocie przesłuchania stron. PYT:Jak zakwalifikować kserokopię w systemie dowodu? odp.to nie odpowiadamy że jest dokumentem. Przez dokument rozumiemy orygi...

Rektyfikacja orzeczeń w postępowaniu cywilnym-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1127

Rektyfikacja orzeczeń w postępowaniu cywilnym:   Rektyfikacja to takie czynności sądu, które odnoszą się do już wydanego wyroku.   Rektyfikacja przejawia się w trzech odmianach: 1.       Sprostowanie wyroku; 2.       Uzupełnienie wyroku; ...

Rodzaje powództw-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 987

RODZAJE POWÓDZTW o świadczenie (zasądzenie) o ustalenie prawa lub stosunku prawnego o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego o świadczenie (zasądzenie) Typowy, najczęstszy środek dochodzenia przez wierzycieli środków należnych im od dłużników. Ich treścią może być: danie, czynienie, nieczyn...