Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 276

note /search

Pojęcie zamawiającego - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Pojęcie zamawiającego należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy ...

Alkohole - wykład z chemii

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Alkohole : związki organiczne zawierające jedną lub kilka grup wodorotlenowych -OH połączonych z łańcuchem lub pierścieniem alifatycznym, np. CH 3 - CH 2 -OH ...

Kataliza - wykład z chemii

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Kataliza - zjawisko przyspieszania reakcji chemicznych przez katalizatory. Katalizator - substancja, która przyspiesza reakcję chemiczną, a po zakończeniu reakcji pozostaje niezużyta ...

Struktury jednoelementowe - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Struktury jednoelementowe Niektórzy autorzy określoną wypowiedź nazywają normą prawną, jeżeli tylko wskazuje ona sposób należytego postępowania, np. „nie kradnij”, „nie zabijaj” itp. ...

Diagnoza psychologiczna - ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Diagnoza psychologiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2219

W notatce opisane zostały co powinno znajdować się w raporcie, na czym polega diagnoza otępień, jakie są przyczyny otępień ...

Rodzaje orzeczeń - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Rodzaje orzeczeń Interpretacyjne Odraczające - przywilej korzyści; art. 190 ust. 3 - klauzula odraczająca Zakresowe ...