Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 275

Funkcje immunitetu parlamentarnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Funkcje immunitetu parlamentarnego ochrona niezależności członków parlamentu i zagwarantowania im swobody wykonywania mandatu ochrona niezależności i autonomii parlamentu jako takiego ...

Inicjatywa ludowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Inicjatywa ludowa Inicjatywa ludowa to uprawnienie określonej grupy wyborców do wniesienia projektu ustawy do parlamentu lub też do poddania określonej sprawy pod referendum. ...

Konwent Seniorów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Konwent Seniorów - istota Konwent Seniorów jest organem zapewniającym współdziałanie klubów w sprawach związanych z działalnością i tokiem prac sejmowych ...

Konstytucyjna wolność zgromadzeń - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Na czym polega konstytucyjna wolność zgromadzeń? Wolność zgromadzeń obejmuje swobodę organizowania zgromadzeń, a także swobodę uczestniczenia w nich. Warunkiem jest jednak pokojowy charakter zgromadzenia ...

Zasada konstytucjonalizmu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 623

Na czym polega zasada konstytucjonalizmu? Zasada ta oznacza konieczność istnienia w każdym państwie demokratycznym konstytucji oraz mechanizmów zapewniających jej przestrzeganie i bezpośrednie stosowanie. ...

Wnioski o przeprowadzenie kontroli - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 245

Kto może zwracać się z wnioskami o przeprowadzenie kontroli (poza Sejmem)? prezydent PRM NIK ma obowiązek informowania prezydenta i PRM o wynikach kontroli przeprowadzonej na ich wniosek., a także o wynikach innych ważniejszych kontroli. ...

Pozycja ustrojowa KRdRiT - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Pozycja ustrojowa KRdRiT KRdRiT jest organem konstytucyjnym, postawionym poza schematem trójpodziału władz jest usytuowana pomiędzy egzekutywą a legislatywą, przy zachowaniu wyraźnego dystansu wobec rządu ...