Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 273

Polarność - wykład z chemii

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Polarność : przemieszczenie ładunku   orbitalu   cząsteczki w kierunku jednego z atomów   tworzących   wiązanie . Atom odznacza się większą

Związek chemiczny - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Związek chemiczny: - w opisie makroskopowym: substancja, która ulega rozkładowi podczas reakcji chemicznych; - w opisie mikroskopowym: zbiór jednakowych cząsteczek heterojądrowych (związek kowalencyjnych) lub jednakowych, elektroobojętnych zespołów jonowych ( związek jonowy) ...

Heteronormatywność-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

HETERONORMATYWNOŚĆ Heteronormatywność - jeden z kluczowych terminów teorii queer, określający konfigurację kultury sprowadzającą seksualność do heteroseksualności. Wszechobecne w normach społecznych, prawnych i w kontaktach społecznych z...

Definicje perswazyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Definicje perswazyjne. Definicje perswazyjne - wykorzystywanie pozytywnego lub negatywnego zabarwienia emocjonalnego określonych terminów, np. „prawdziwa” demokracja polega na tym, iż we wszystkich istotniejszych sprawach decydujemy w drodze referendum. ...

Przepisy abstrakcyjne i konkretne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Przepisy abstrakcyjne i konkretne Przepis abstrakcyjny - to taki przepis, który normuje zachowania powtarzalne w rodzajowo określony sposób. Przepis konkretny - taki, który adresatowi (oznaczonemu indywidualnie lub generalnie) wyznacza w wyróżnionych okolicznościach jednorazowe zachowanie się. ...

Przepisy generalne i indywidualne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Przepisy generalne i indywidualne Przepisy generalne - jego adresaci są określani nazwą generalną. Przepisy indywidualne - adresat został określony nazwą indywidualną. W podziale tym jedynym kryterium branym pod uwagę jest sposób oznaczenia adresata. ...

Wykładnia literalna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Wykładnia literalna, dosłowna (interpretatio declarativa) - ma miejsce wtedy, gdy spośród różnych znaczeń uzyskanych za pomocą odmiennych dyrektyw interpretacyjnych, wybrane zostaje to rozumienie, które zostało ustalone za pomocą dyrektyw językowych . ...

Warunki poznawania uczniów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 259

WARUNKI POZNAWANIA UCZNIÓW Warunki poznawania uczniów: Potrzeba szczerości na wzajemnych kontaktach Konieczność zmniejszania szkolnego dystansu Umiejętność rozumienia kontakt niewerbalnych Postawa empatii ze strony nauczyciela ...

Propedeutyka Psychologii Sądowej - ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Bartosz Wojciechowski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1974

Temat ćwiczeń brzmiał: Opiniowanie w sprawach karnych. W notatce opisane zostały takie zagadnienia jak: profilowanie, profil psychologiczny, sporządzenie profilu psychologicznego ...

Diagnoza psychologiczna - wykład 1

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Agnieszka Pasztak
 • Diagnoza psychologiczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3031

W notatkach opisane zostało gdzie można się spotkać z diagnozą psychologiczną, na czym polega diagnoza psychologiczna w służbie zdrowia, w pracowniach psychologicznych, w poradniach leczenia uzależnień, w oświacie ...