Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 272

Rodzaje niepołączalności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

rodzaje niepołączalności Niepołączalność formalna - jako zakaz łączenia mandatu z innymi funkcjami lub stanowiskami państwowymi Niepołączalność materialna - jako zakaz podejmowania lub wykonywania określonych rodzajów działalności zawodowej lub podobnej ...

Struktura organizacyjna KRdRiT - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

Struktura organizacyjna KRdRiT Na czele Rady stoi jej przewodniczący, wybierany przez Radę, spośród swego grona Przewodniczącego może odwołać tylko Rada, większością 4 głosów ...

Udział w posiedzeniu sejmu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

W posiedzeniach Sejmu Senatu może brać udział: Prezydent, PRM, inni członkowie rządu, prezes TK, I prezes SN, prezes NIK, RzPO, prezes NBP. Mają oni prawo do zabierania głosu poza kolejnością ...

Weto ludowe - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Weto ludowe Uprawnienie określonej grupy wyborców do poddania pod referendum ustawy parlamentu, która budzi ich sprzeciw. Instytucja ta w Polsce nie jest znana. ...

Rodzaje upoważnienia zawartego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Rodzaje upoważnienia zawartego w ustawie o wydania rozporządzenia upoważnienia fakultatywne - pozwalają na wydanie rozporządzenia upoważnienia obligatoryjne - nakazują wydanie rozporządzenia ...

Konstytucji RP - wybory - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Zasady jakich wyborów nie zostały uregulowane w Konstytucji RP Konstytucja RP nie uregulowała zasad wyborów polskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Materię tą pozostawiono do całkowitego unormowania w ustawie zwykłej. ...

Wykład - pojęcie narodu

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Zdefiniuj pojęcie Naród. Czy jest ono zawarte w Konstytucji? Naród - wspólnota wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. Pojęcie to jest zawarte we wstępie do Konstytucji, ale również w treści zasady suwerenności narodu „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu” ...

Działalność w systemie konsorcyjnym

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Działalność w systemie konsorcyjnym Czynem nieuczciwej konkurencji jest wprowadzanie do obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów w ilości przewyższającej 20 % wartości obrotów z markami stanowiącymi własność właściciela sieci...

Pojęcie porozumienia dystrybucyjnego według UOKIK

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 294

Pojęcie porozumienia dystrybucyjnego według UOKIK porozumienia dystrybucyjne- rozumie się przez to porozumienia zawierane między przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, których celem jest zakup towarów dokonywany z zamiarem ich dalszej odsprzedaży; ...

Adsorpcja - wykład z chemii

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Adsorpcja: zjawisko polegające na zagęszczaniu pewnej substancji na powierzchni ciała stałego lub cieczy, Absorpcja: zjawisko polegające na wchłanianiu pewnej substancji przez całą objętość cieczy czy ciała stałego ...