Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 271

Plebiscyt a referendum - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Plebiscyt a referendum W prawie polskim rozróżnia się: referendum - rozumiane jako głosowanie nad określonym problemem plebiscyt - rozumiane jako głosowanie nad wyrażeniem poparcia lub zaufania określonej osoby ...

Kto może złożyć protest wyborczy - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Kto może złożyć protest wyborczy? Każdy wyborca, w tym pełnomocnik - w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników przez PKW. Protest wnosi się do Sądu Najwyższego. Jest rozpatrywany w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN ...

Podstawowe ograniczenie w tworzeniu komisji sejmowych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 238

Podstawowe ograniczenie w tworzeniu komisji sejmowych Komisje sejmowe mogą być tworzone tylko w ramach kompetencji wykonywanych przez Sejm. Komisja nie może otrzymać zadań, które przekraczały by kompetencje Sejmu, lub wkraczały by w kompetencje zarezerwowane dla innych organów państwowych. ...

Problem dopuszczalności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

problem dopuszczalności tzw obładowywania ustawy budżetowej Tzw. obładowywanie ustawy budżetowej to zawieranie w niej innych treści, nie dotyczących dochodów i wydatków państwa i bezpośredniego uregulowania sposobu ich realizacji. W orzecznictwie TK uznano to za niedopuszczalne. ...

Procedura protestu wyborczego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 294

procedura protestu wyborczego Wyborca bezprawnie niedopuszczony do oddania głosu może wnieść protest kwestionujący ważność wyborów (konieczne jest jednak, by to naruszenie prawa mogło mieć wpływ na wynik wyborów. ...

Procedura rozwiązania Sejmu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

procedura rozwiązania Sejmu rozwiązanie dokonywane jest w formie zarządzenia prezydenta tylko w przypadkach określonych w Konstytucji konieczne jest uprzednie zasięgnięcie opinii marszałków Sejmu i Senatu (niewiążąca) nie wymaga kontrasygnaty ...

Przesłanka ważności wyborów - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 308

Przesłanka ważności wyborów Konieczną i wystarczającą przesłanką ważności wyborów jest ich zgodny przebieg z prawem. Badanie ważności wyborów należy do sądów. ...

Referendum uprzednie a następcze - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Referendum uprzednie a następcze referendum uprzednie - jego wynik ma być przesłanką wiążącą albo tylko sugerującą, przy podejmowaniu decyzji czy ustanawianiu aktu referendum następcze - jego wynik zatwierdza akt lub decyzję już podjętą przez upoważniony organ państwowy ...