Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 264

Podmioty uprawnione do wnoszenia roszczeń według UPNPR

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 182

Podmioty uprawnione do wnoszenia roszczeń według UPNPR 1) Rzecznik Praw Obywatelskich; 2) Rzecznik Ubezpieczonych; 3) krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów; 4) powiatowy (...

Pojęcie przedsiębiorcy według UPNPR

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Pojęcie przedsiębiorcy według UPNPR przedsiębiorcy - rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową, nawet jeżeli działalność ta nie ma charakteru zorganizowanego i ciągłego, a ta...

Pojęcie przedsiębiorcy według UZNK

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Pojęcie przedsiębiorcy według UZNK Przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej. ...

Pojęcie przedsiębiorstwa państwowego według ustawy o przedsiębiorstwac...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 189

Pojęcie przedsiębiorstwa państwowego według ustawy o przedsiębiorstwach państwowych Pojęcie przedsiębiorstwa państwowego Przedsiębiorstwo państwowe jest - samodzielnym, - samorządnym - samofinansującym się przedsiębiorcą posiadającym osobowość prawną. Przedsiębiorstwo państwowe uzyskuje osobowość p...

Izomer - wykład z chemii

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Izomer: związki o tym samym wzorze sumarycznym, a więc o tym samym składzie ilościowym i jakościowym, lecz odmiennej budowie cząsteczki oraz różnią się właściwościami fizycznymi i chemicznymi, Izotop...

Moment dipolowy - wykład z chemii

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Moment dipolowy jest miarą przesunięcia ładunku elektrycznego w cząsteczce; jest to iloczyn bezwzględnej wartości ładunku elektrycznego, zawartego w jednym z biegunów, oraz odległości biegunów : Moment dipolowy cząsteczki można wyznaczyć na podstawie pomiary

Polimer - wykład z chemii

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

Polimer: materiał złożony z cząsteczek zawierających liczne, powtarzające się grupy atomów, tzw. mery: Monomer: substrat do otrzymania polimery, Mer: grupa atomów powtarzająca się w makrocząsteczce polimeru. Monomer i mer mają ten sam skład ale r...

Identyfikacja-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Identyfikacja może być traktowana jako rozwojowa, obronna i jako uczenie się roli społecznej. Jako mechanizm obronny jest procesem, za pomocą którego jednostka w różnym stopniu upodabnia się do kogoś innego, utożsamia z drugim człowiekiem, przejmuje jego myśli, cele i zachowania. ...

Liberalizm-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

LIBERALIZM LIBERALIZM - ideologia, kierunek polityczny głoszący, iż szeroko rozumiana wolność jest nadrzędną wartością. Odwołuje się do indywidualizmu, stawia wyżej prawa jednostki niż znaczenie wspólnoty, głosi nieskrępowaną (aczkolwiek w ramach prawa) działalność poszczególnych obywateli we wszy...

Inkorporacja-definicja

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

INKORPORACJA - jest to zebranie dotychczas obowiązujących w danej dziedzinie przepisów prawa (aktów prawnych) w jeden zbiór. Nie dokonujemy w aktach prawnych żadnych zmian. Istnieje ewentualna możliwość usunięcia przestarzałych, nieobowiązujących przepisów lub wprowadzenie zmian o charakterze redak...