Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 262

Rzecznik Praw Obywatela - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

RPO może działać na wniosek: obywateli organizacji społecznych organów samorządów RPDz z własnej inicjatywy Wniosek jest wolny od opłat, nie wymaga szczególnej formy, ale musi zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy. ...

Pełnomocnik rządowych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

Scharakteryzuj pełnomocników rządowych działają w ramach zadań Rady Ministrów zajmują się określonymi sprawami o charakterze czasowym, których przekazanie członkom RM nie jest celowe nie mają własnej, ustawowo wyznaczonej kompetencji działają w imieniu rządu lub premiera na określonym odcinku sp...

Skutki odmowy udzielenia absolutorium - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Skutki odmowy udzielenia absolutorium brak skutków prawnych występują jedynie skutki polityczne: odmowa udzielenia absolutorium jest równoznaczna z wezwaniem premiera do złożenia dymisji rządu jest to możliwe tylko, gdy gabinet urzędujący w momencie udzielania absolutorium jest tym samym gabinet...

Skutki prawne skrócenia kadencji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 350

skutki prawne skrócenia kadencji przedterminowe zarządzenie wyborów przez prezydenta przedterminowe przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - w ciągu 45 dni od dnia ogłoszenia uchwały Sejmu o samorozwiązaniu lub zarządzenia prezydenta o rozwiązaniu Sejmu ...

Sposoby ustalania wyników głosowania - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

sposoby ustalania wyników głosowania i kiedy są stosowane w Polsce zasada większości względnej - wybory do Senatu oraz do rad gmin (poniżej 20.000 mieszkańców) zasada większości bezwzględnej zasada proporcjonalności, w tym sposoby roz...

Zewnętrzne kompetencje Marszałka Sejmu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 224

tzw zewnętrzne kompetencje Marszałka Sejmu jest przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego sprawuje zastępstwo prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdy ten nie jest w stanie sprawować urzędu, lub w razie opróżnienia urzędu prezydenta zarządza wybory prezydenckie ...

Mandat parlamentarny - wygaśnięcie - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

W jakich sytuacjach mandat parlamentarny może wygasnąć w razie odmowy złożenia ślubowania utraty praw wybieralności zrzeknięcia się mandatu śmierci objęcia stanowiska dotkniętego zasada niepołączalności uznanie za winnego złożeni...

Wtórny proceduralny charakter regulaminów parlamentarnych - omówienie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 119

wtórny proceduralny charakter regulaminów parlamentarnych Regulaminy parlamentarne mogą określać sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec izby, ale wpierw musi dojść - w konstytucji lub ustawie - do materialnego sformułowania określonego obowiązku po stro...

Wybory pięcioprzymiotnikowe - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

wybory pięcioprzymiotnikowe Wybory pięcioprzymiotnikowe - wybory są powszechne, równe i bezpośrednie, głosowanie tajne, a sposób ustalania wyniku wyborów - proporcjonalny. W przypadku, gdy wybory nie są przeprowadzanie wg