Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 261

Ingerencja w istotę prawa własności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 217

Podaj przykład ingerencji w istotę prawa własności Wywłaszczenie - oznacza całkowite pozbawienie prawa własności i dlatego jest dopuszczalne tylko na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Ponieważ jest z natury rzeczy ingerencją w istotę prawa własności - musi znajdować odrębną podstawę kons...

Pojęcie samorząd terytorialny - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 210

pojęcie samorząd terytorialny Samorząd terytorialny to jedna z form samorządu, rozumianego jako wydzielenie z zakresu władzy państwa pewnej dziedziny spraw i powierzenie ich do samodzielnego rozwiązywania tej grupie społecznej, której te sprawy przede wszystkim dotyczą. Samorząd terytorialny jest ...

Pojęcie system wyborczy - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

pojęcie system wyborczy System wyborczy - to całokształt prawnych i pozaprawnych reguł określających sposób przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów. Na system wyborczy poza normami prawnymi składają się różnego rodzaju normy zasady o charakterze pozaprawnym, zwłaszcza pewne zasad...

Prawo żądania informacji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

prawo żądania informacji Jest to podstawowy instrument kontroli sejmowej. Odnosi się je do ministrów, kierowników naczelnych organów administracji rządowej oraz kierowników urzędów i instytucji państwowych. Instrument ten zobowiązuje ich do: przedstawiania sprawozdań udzielania informacji uczest...

Prawo europejskie a prawo krajowe - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 336

Prawo europejskie v prawo krajowe Zasada nadrzędności prawa europejskiego. Obowiązek stosowania się do zasad interpretacji wynikających z dorobku wspólnotowego (acquis communautaire). Obowiązek korzystania przez Trybunał Konstytucyjny z metod wyk...

Prawo wyborcze w ujęciu przedmiotowym - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Prawo wyborcze w ujęciu przedmiotowym Prawo wyborcze w ujęciu przedmiotowym oznacza gałąź prawa regulującą kwestię przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów. W Polsce podstawą do uregulowania kwestii prawa wyborczego są: Konstytucja RP oraz ordynacje ...

Problem gwarancji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Problem gwarancji że opcja rządząca nie będzie manewrować geografia wyborczą granice okręgu wyborczego nie mogą naruszać granic powiatów i miast na prawach powiatu nazwy i granice okręgów wyborczych, a także liczba mandatów przypadających na każdy okręg są określone są w załączniku do Ordynacji wy...

Referendum obligatoryjne a fakultatywne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Referendum obligatoryjne a fakultatywne referendum obligatoryjne - przeprowadzane jest wówczas, kiedy podjęcie określonego aktu lub decyzji musi zostać dokonane lub potwierdzone w referendum (np. przyjęcie obecnej Konstytucji) referendum fakultatywne - przeprowadzane w wypadkach, kiedy podmioty za...

Referendum wiążące a konsultatywne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Referendum wiążące a konsultatywne referendum wiążące - gdy akt, lub decyzja w nim podjęta nabiera bezpośredniej skuteczności prawnej referendum konsultatywne - wynik referendum stanowi jedynie wskazówkę dla ostatecznego podjęcia decyzji lub ustanowienia aktu przez upoważniony organ państwa. ...