Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 250

Propedeutyka psychologii sądowej - informacje 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Leszek Woszczek
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1540

W notatce tej zostały opisane następujące zagadnienia: czynności wstępne przy przesłuchaniu, etap zapoznawczo - orientacyjny w przesłuchaniu, etap zeznania spontanicznego, etap zadawania pytań w przesłuchaniu, etap czynności końcowych w przesłuchaniu ...

Psychologia rozwoju - referat 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Anna Worsztynowicz
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1890

Referat składa się z jednej zeskanowanej strony, napisanej pismem komputerowym. Temat referatu brzmi: Zmiany fizyczne w funkcjonowaniu w okresie późnej dorosłości. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: zmiany w mózgu, zmiany dotycząc...

Cechy samorządu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

cechy samorządu wyodrębniona grupa społeczna określona przez prawo, której członkowstwo powstaje z mocy prawa samorząd jest powoływany do wykonywania zadań administracji publicznej w sposób samodzielny i w formach właściwych dla administracji publicznej samorząd ma własną organizację zbudowaną wo...

Skład Rady Ministrów

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 392

Co to znaczy że skład Rady Ministrów ma charakter zamknięty? Skład Rady Ministrów ma charakter zamknięty, a oznacza to, że nie ma możliwości powołania do jej składu osoby, która nie zajmuje jednego z czterech wymienionych niżej stanowisk: Prezes RM minister wiceprezes RM przewodniczący komitetó...

organy stanowiące mogące wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wni...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 210

Czy organy stanowiące JST mogą wystąpić do TK z wnioskiem o kontrolę konstytucyjności aktu prawnego? Jeśli tak, to pod jakim warunkiem? Organy stanowiące JST mogą wystąpić do TK z wnioskiem o kontrolę konstytucyjności aktu prawnego, ale tylko pod warunkiem, że kwestionowany akt dotyczy spraw objętyc...

Funkcje ustrojowe kontrasygnaty

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Funkcje ustrojowe kontrasygnaty jej udzielenie jest warunkiem ważności aktu głowy państwa - głowa państwa nie ma możliwości działania wbrew woli rządu udzielenie kontrasygnaty oznacza wzięcie na siebie odpowiedzialności przez premiera wobec Sejmu za dany akt prezydenta ...

Istota samorządu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

istota samorządu Istotą samorządu terytorialnego jest wyodrębnienie tzw. korporacji komunalnych (przede wszystkim gmin) i przyznanie im szczególnego statusu prawnego, pozwalającego na samodzielne zarządzanie swoimi sprawami. Samorząd ma charakter uniwersalny - bo dotyczy całego terytorium państwa ...

Izba refleksji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

izba refleksji Pojęcie „izba refleksji” odnosi się do Senatu. Prof. Banaszak mówi tak o Senacie ze względu na kompetencję przyznaną Senatowi do weta ustawodawczego, które daje możliwość ponownego przeanalizowania przez Sejm treści przyjętych rozwiązań prawnych. Wynika to z faktu, że od Senatu ocze...