Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 25

Agencja Rynku Rolnego i jej funkcje

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1099

Agencja Rynku Rolnego i jej funkcje Została utworzona w 1990 r. jako 1 z Agencji obsługujących rolnictwo. Zadaniami jej były realizacja interwencyjnej polityki państwa w celu stabilizacji rynku produktów rolnych i żywnościowych oraz ...

Charakter prawny i cechy konstrukcyjne umowy z następcą

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1491

Charakter prawny i cechy konstrukcyjne umowy z następcą Umowa z następcą jest swoistą, prawnorolną forma zmiany generacji w rolnictwie, uregulowana poza kodeksem cywilnym. Według rolniczej ustawy ubezpieczeniowej przez umowę z następcą rolnik będący właścicielem (współwłaścicielem) gospodarstwa rol...

Dziedziczenie gospodarstw rolnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Dziedziczenie gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 stycznia 2001 roku Testamentowe od 1.10.1990 osoba powołana w testamencie nie musi spełniać warunków ( tj. od chwili wejścia w życie noweli K.C) Osoby prawne inne niż gmina ostatniego miejsca zamieszkania spad...

Dzierżawa gruntów rolnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

Dzierżawa gruntów rolnych (cywilnoprawna ochrona dzierżawcy) Dzierżawa jest najbardziej rozpowszechnioną obligacyjna forma uzyskiwania przez producentów rolnych ziemi do swych gospodarstw. Umowa dzierżawy- wydzierżawiający zobowiązuje się...

Giełdy towarowe i domy składowe - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Giełdy towarowe i domy składowe. Giełda towarowa - rozumie się przez to zespół osób, urządzeń i środków technicznych zapewniający wszystkim uczestnikom obrotu jednakowe warunki zawierania transakcji giełdowych oraz jednakowy dostęp w tym s...

Gospodarstwo rolne a przedsiębiorstwo rolne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

Gospodarstwo rolne a przedsiębiorstwo rolne W polskim ustawodawstwie nie występuje kategoria prawna przedsiębiorstwa rolnego, lecz jednak można mówić o procesie kształtowania się jej. W ustawie o swobodzie działalności gospod...

Grupy producentów rolnych i ich związki - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

Grupy producentów rolnych i ich związki Grupy producentów stanowią preferowaną formę gospodarowania , której celem jest poprawa efektywności i towarowości produkcji określonego produktu lub grupy produktów rolnych Mogą ją utworzyć : -os. f...

Izby rolnicze - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Izby rolnicze (zadania, zasady działania izb, organy izby, reprezentacja krajowa izb, nadzór nad izbami) Izby rolnicze są podstawową formą prawną reprezentacji rolników o obligatoryjnym charakterze, stanowiące prawno - organizacyjny model sa...