Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 249

Podstawa prawna i faktyczna wszczęcia postępowania przygotowawczego-op...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Przedstaw podstawę prawną i faktyczną wszczęcia postępowania przygotowawczego. Podstawa prawna: Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje się z urzędu lub na skutek zawiadomienia o przestępstwie postanowienie o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn będący prze...

Subsydiarność środków zapobiegawczych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

Przedstaw subsydiarność środków zapobiegawczych Ściśle związana z nimi jest czynność przeszukania oskarżonego, list gończy i tzw. list żelazny CEL STOSOWANIA : zabezpieczenia prawidłowego toku post. (f.procesowa), wyjątkowo w celach zapobiegni...

Różnice między zatrzymaniem a ujęciem osoby-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 287

Wskaż różnice między zatrzymaniem a ujęciem osoby uprawnione podmioty: ująć: każdy, zatrzymanie: Policja przedmiot: ujęcie: obawa ukrycia, nie można ustalić personaliów, zatrzymanie: uzasadnione przypuszczenie, że os. popełniła czyn czas: na gorącym uczynku i w pościgu podjętym bezpośrednio po pop....

Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu przestrzennym-opracowanie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 203

Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu przestrzennym ogólne zasady → normy prawa cywilnego obowiązują na ca­łym terytorium RP, jeżeli co innego nie wynika z treści odpowiednich prze­pisów prawnych lub kompetencji organu stanowiącego ; adresatami tych norm są: obywatele RP (też polskie osoby p...

Propedeutyka Psychologii Klinicznej - wykład 3

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Danuta Rode
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1897

W notatce tej opisane zostały następujące zagadnienia: zaburzenia psychosomatyczne, modele powstawania chorób psychosomatycznych, model Seyle'go, model Lachmanna, czynniki środowiskowe, model Sternbacha ...

Propedeutyka Psychologii Klinicznej - wykład 4

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Danuta Rode
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2128

Ponadto notatka zawiera informacje o tym w wyniku czego powstają zaburzenia osobowości, jakie są przyczyny zaburzeń psychopatycznych, jakie są kryteria charakteropatii, jaka jest różnica między psychopatią a

Język angielski - część 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Aleksandra Borgieł-Kupka
 • Język angielski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1379

W materiałach tych znajdują się najważniejsze słówka z języka angielskiego dotyczące wychowania fizycznego i sportu, przede wszystkim zimowego. Słówka tłumaczone są z języka angielskiego na język polski. ...

Przedawnienie-opracowanie - prawo właściwe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Przedawnienie: Dla przedawnienia roszczenia stosuje się prawo właściwe dla tego roszczenia czyli lex causae (art. 13 ustawy). Dotyczy to także prekluzji. Prawu wskazanemu przez normę art. 13 ustawy podlegają: ocena początku biegu przedawnienia, długość terminów, przerwa lub zawieszenie biegu przeda...