Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 245

Pracoholicy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

PRACOHOLICY: podtyp młodzieży inteligenckiej, wykształcony pod koniec lat 90. cenienie kompetencji i profesjonalizmu aspiracją wysoko płatna praca wartości rodzinne na dalekich pozycjach cenili życie pełne przygód i samotne (single) udział w ...

Teoria krytyczna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Teoria krytyczna w odniesieniu do refleksji nad edukacją obejmuje: Pedagogikę krytyczną, Pedagogikę feministyczną, Edukację antyrasistowską. Krytyczna teoria społeczna. Jak wskazuje Sasha Roseneil ( prof. na Uniwersytecie w Leeds) mni...

Tożsamość typu insert-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Tożsamość typu insert Tożsamość typu insert - tożsamość zawsze otwarta na propozycje i gotowa włączyć wszelkie dostępne materiały, pochodzące na równi z doświadczeń przeżytych, jak i medialnych, jeżeli mogą one, na określony czas, „warunkowo”, stworzyć koherentną całość. Tożsamości takie jednak zar...

Zbiorowości lokalne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1204

ZBIOROWOŚCI LOKALNE Zbiorowość terytorialna - zbiorowość, której członkowie połączeni są więzią wspólnych stosunków do terytorium, na którym żyją i więzią stosunków wynikających z faktu zamieszkania na wspólnym terytorium; są nimi:...

Adresaci przepisu prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

ADRESACI PRZEPISU PRAWA - wszelkie podmioty, do których przepisy prawa są kierowane. Adresatów przepisu prawa dzielimy na: organy państwowe: (podmioty stosujące prawo, czyli te, które na postawie obowiązujących przepisów wydają rozstrzygnięcie jednostkowe: wyroki postanowienia, decyzje administracy...

Kodyfikacja-definicja

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

KODYFIKACJA - jest to stworzenie od początku (od nowa) aktu prawnego normującego daną dziedzinie prawa. Kodeks - wynik kodyfikacji. 4 cechy kodeksu: powinien być aktem wyłącznym - czyli jedyny w danej dziedzinie powinien być aktem wyczerpującym - czyli powinien zawierać całą materię z danej dziedz...

Moralność-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

MORALNOŚĆ - zespół reguł zachowania uznawanych przez człowieka bądź grupę ludzi w pewnym okresie czasu, bądź też zespół reguł zachowania postulowanych przez określoną doktrynę, bądź też zbiór zasad higieny współżycia społecznego. Moralność dzielimy na: - indywidualistyczna - pojęcie jednostki - kol...

Prawo-definicja

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

PRAWO - zespół reguł zachowania, niezależny od sposobu ich powstawania oraz wyrażenia, których cechą charakterystyczną jest to iż są one zagrożone stosowaniem przymusu ze strony państwa. Trzy płaszczyzny prawa: - teoria prawa (stosowanie praw...

Uprawnienie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

UPRAWNIENIE - czyli przewidziana przez prawo możliwość zachowania się, która nie stanowi nakazu bądź zakazu określonego zachowania. (przepisy uprawniające) Podział uprawnień: uprawnienia czyli tzw. dozwolenia mocne - tylko takie możliwości zachowania, które przewiduje prawo zachowania indyferentne ...

Zyski i straty spółki-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Renata Zielińska
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Zyski i straty spółki Komplementariusz i akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej. Jeśli komplementariusz pobiera wynagrodzenie za prowadzenie spraw spół...