Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 244

Piroliza - wykład z chemii

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

Piroliza : proces rozkładu węglowodorów prowadzony w wysokiej temp. 600-1500˚C i pod niskim ciśnieniem; pirolizie poddaje się głównie gazy ( metan, etan, propan i butan ) oraz ciekłe produkty n...

Szereg homologiczny - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

Szereg homologiczny tworzą go węglowodory o podobnej budowie i właściwościach, uporządkowane wg wzrastających mas cząsteczkowych; w szeregu homologicznym każdy następny węgl...

Cele reformy zawarte w nowej podstawie programowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 280

CELE REFORMY ZAWARTE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ: Cele reformy zawarte w nowej podstawie programowej: poprawa efektów kształcenia określa wymagania edukacyjne wobec uczniów kończących kolejne etapy kształcenia wychowanie uczniów, ksz...

Diagnoza, proces diagnozy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

CO TO JEST DIAGNOZA I NA CZYM POLEGA PROCES DIAGNOZY? Działanie rozpoznawcze = diagnoza (termin medyczny, powiązanie z leczeniem) Poznawanie uczniów, poznanie trudności i ich objawów; Nie jest działaniem wychowawczym, ani dydaktycznym; opis rzeczywistości Diagnoza rozwinięta S. Ziemskiego: Identyfi...

Deficyty wynikające z zaburzeń słuchu fonemowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

DEFICYTY WYNIKAJĄCE Z ZABURZEŃ SLUCHU FONEMOWEGO. Deficyty wynikające z zaburzeń słuchu fonemowego: Opóźniony rozwój mowy Trudności z nauce czytania i pisania Zaburzenia wymowy przejawiające się w substytucjach Wymowa bezdźwięczna U dorosłych zaburzenia słuchu fonemowego występują u pacjentów z obj...

Dokumenty związane z procesem kształcenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCESEM KSZTALCENIA. - program wychowawczy szkoły - program profilaktyki - tematyka godzin wychowawczych - sposoby przeciwdziałania agresji i przemocy - zeszyty wychowawcy Dokumenty związane z opieką: - pla...

Formy organizacji kształcenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 357

FORMY ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA FORMY ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA: wskazują jak organizować pracę dydaktyczną, stosownie do tego kto, gdzie i w jakim celu ma być przedmiotem kształcenia. SZKOLNE POZASZKOLNE lekcyjne Praca domowa prace społeczne zajęcia pozalekcyjne zajęcia w ogniskach i szkołach muzyczny...

Funkcje pracy domowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

FUNKCJE PRACY DOMOWEJ: Funkcje pracy domowej: -opanowanie wiadomości związanych z lekcją z lekcją - utrwalenie lub rozszerzenie materiału przerobionego na lekcji - kształtowanie określonych umiejętności i nawyków - rozwijanie samodzielności o...

Cechy ruchów alterglobalistycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 189

Cechy ruchów alterglobalistycznych (P. Sztompka) istnieje zbiorowość ludzi działających razem wspólnym celem działania zbiorowego jest jakaś zmiana ich społeczeństwa definiowana przez uczestników w podobny sposób zbiorowość jest relatywnie rozproszona , z niskim poziomem organizacji formalnej dzi...