Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 240

Sposób powoływania sędziego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Sposób powoływania sędziego sędziowie są powoływani przez prezydenta na wniosek KRdS kandydat musi wpierw zostać zaaprobowany przez ZO danego sądu w głosowaniu tajnym ZO ocenia kandydatów i przekazuje prezesowi sądu informację o wynikach głosowania kandydaci są przedstawiani KRdS w przypadku sę...

Szczególna rola w Sejmie Komisji Etyki Poselskiej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343

szczególna rola w Sejmie Komisji Etyki Poselskiej jej szczególnym zadaniem jest opracowanie Zasad Etyki Poselskiej, które po uchwaleniu przez Sejm stają się podstawą oceny tego, czy zachowania posłów odpowiadają ich godności. szc...

Treść zasady kadencyjności

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Treść zasady kadencyjności nakaz nadania pełnomocnictwom danego organu z góry określonych ram czasowych wymienione ramy nie mogą przekraczać rozsądnych granic kadencyjność oznacza nakaz ustanowienia regulacji prawnych, które zapewnią ukonstytuowanie nowo wybranego organu tak, aby mógł on rozpoczą...

Ustawy konstytucyjne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Ustawy konstytucyjne - cechy mają moc prawną równą mocy konstytucji mogą uzupełniać, zmieniać i zawieszać unormowania zawarte w samej konstytucji uchwalane w takim samym trybie jaki obowiązuje przy zmianie konstytucji ustawy konstytucyjne regulują tylko określone i wąsko ujęte zagadnienia w obe...

Ustrój jednostek samorządu terytorialnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

ustrój jednostek samorządu terytorialnego w każdej jednostce samorządu terytorialnego działają: organy przedstawicielskie (organy stanowiące) organy wykonawcze konstytucja nie przesądza ani nazw ani struktury organizacyjnej tych organów, wymaga tylko, by organy stanowiące pochodziły z wyborów o...

Ustawy - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Uzasadnienie do projektu ustawy musi zawierać: potrzebę i cel wydania ustawy stan rzeczy w dziedzinie, która ma być uregulowana różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym przewidywane skutki społeczne, gospodarcze i prawne założenia podstawowych aktów wykonawczych wskazanie...

Płaszczyzna polityczna - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

W jaki sposób płaszczyzna polityczna modyfikuje koncepcję mandatu wolnego deputowany, chcąc być ponownie wybrany w kolejnych wyborach - pozostaje w kontakcie ze swoim okręgiem wyborczym poseł, będąc powiązany z jakimś konkretnym ugrupowaniem politycznym, i które wysunęło jego kandydaturę w wyborac...

Zakaz stosowania retroakcji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 371

W jakich przypadkach istnieje zakaz stosowania retroakcji? konstytucja przewiduje zakaz retroakcji w odniesieniu do przepisów karnych orzecznictwo TK wskazuje generalny zakaz nadawania mocy wstecznej przepisom, które pogarszają sytuację prawną ich adresatów ustanawia nakaz ukształtowania

Referendum - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

W jakich sprawach nie można zastosować referendum? Czy doktryna sformułowała ograniczenie co do przedmiotu referendum? Referendum nie można zastosować dla ustanowienia konkretnego aktu czy decyzji, co do których kompetencje należą do z mocy konstytucji lub ustaw, do innego organy państwowego. W szc...

Przedłużenie kadencji Sejmu i Senatu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1519

W jakich warunkach Konstytucja przewiduje przedłużenie kadencji Sejmu i Senatu? Tylko w razie wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych. Istnieje bowiem zakaz przeprowadzania wyborów w okresie: obowiązywania stanu nadzwyczajnego i ...