Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 24

Podstawowe komponenty społecznej gospodarki rynkowej - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Wymień i scharakteryzuj podstawowe komponenty społecznej gospodarki rynkowej wolność działalności gospodarczej Wolność działalności gospodarczej oznacza swobodę podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczonej...

Zakres statutu rzeczowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

Zakres statutu rzeczowego. Do zakresu zastosowania statutu rzeczowego należy ocena powstania, zmiany, przeniesienia, wygaśnięcia praw rzeczowych. Statutowi temu podlegają czynności prawne wywołujące skutki prawnorzeczowe. Tytuł nabycia prawa rzeczowego (np. umowa zobowiązująca do przeniesienia wł...

Zakres zastosowania prawa właściwego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Zakres zastosowania prawa właściwego. Stan prawny na tle ustawy z 1965. Prawu właściwemu dla czynności prawnej ( statutowi kontraktowemu lub statutowi jednostronnej czynności prawnej) podlega ocena zarówno samego źródła zobowiązania (umowy lub czynności prawnej jednostronnej), jak i powstałego z c...

Zdolność prawna - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

ZDOLNOŚĆ PRAWNA. Zdolność prawna osoby fizycznej należy do zakresu statutu personalnego. Początek i koniec zdolności prawnej osoby fizycznej należy oceniać wg postanowień statutu personalnego osoby, o którą chodzi. Statut personalny rozstrzyga przeto: o przesłankach od spełnienia których jest uz...

Zdolność do czynności prawnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH. Art.9 ppm Do zakresu zastosowania statutu personalnego należy ocena zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej. Statut ten rozstrzyga nie tylko o przesłankach zdolności do czynności prawnej, lecz także o treść (stopniu, rodzaju) zdolności wymaganej do dokonani...

Zmiana statutu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

ZMIANA STATUTU Zmiana statutu - chodzi o zjawisko, którego istotę stanowi to, że zastosowanie tych norm prowadzi często do zetknięcia się kolejno dochodzących do głosu w charakterze prawa właściwego norm merytorycznych, wchodzących w skład systemów prawnych różnych państw. Do zmiany statutu może d...

Zmiana statutu rzeczowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Zmiana statutu rzeczowego. Zmiana statutu rzeczowego w zakresie nieruchomości zdarza się rzadko. Wszystkie prawa rzeczowe istniejące na rzeczy podlegają do chwili zmiany statutu dotychczasowemu statutowi, po zmianie - statutowi nowemu. Art.24.2 ppm - Nabycie i utrata własności, jak również nabyci...

Zobowiązania wekslowe i czekowe - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Zobowiązania wekslowe i czekowe. Skutki zobowiązania akceptanta weksla określa miejsce płatności weksla. Skutki zobowiązań innych osób podpisanych na wekslu określa prawo kraju, w którym osoby te złożyły podpisy. Art.79 pr.weksl. Prawo miejsca wystawienia weksla: Określa terminy zwrotnego poszuk...

Zobowiązania wynikające czynności prawnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z CZYNNOŚCI PRAWNYCH. W zakresie zobowiązań z czynności prawnych dopuszcza się wybór prawa. Brak jest natomiast jednolitości przy poszukiwaniu prawa właściwego w braku wyboru prawa. Wykorzystywany jest łącznik miejsca zawarcia kontraktu (legis loci contractus) lub łącznik m...

Zobowiązania z jednostronnych czynności prawnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Zobowiązania z jednostronnych czynności prawnych. Czynności prawne jednostronne w obrocie międzynarodowym odgrywają mniejszą rolę niż umowy: Przyrzeczenie publiczne Przyjęcie przekazu przez przekazanego Wystawienie dokumentu zawierającego zobowiązanie do zapłaty. Art.30 ppm „ przepisy o prawie ...