Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 234

Legitymacja ogólna do kwestionowania norm przed TK - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 231

legitymacja ogólna do kwestionowania norm przed TK Legitymacja ogólna - oznacza prawo do zakwestionowania każdego aktu (normy), niezależnie od tego, na ile treść aktu dotyczy zakresu działania wnioskodawcy. Przysługuje ona najważniejszym organom konstytucyjnym: prezydentowi RP marszałkowi Sejmu ...

Legitymacja szczególna do kwestionowania norm przed TK - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2191

legitymacja szczególna do kwestionowania norm przed TK Legitymacja szczególna - oznacza prawo kwestionowania tylko takich aktów, czy norm, które dotyczą spraw objętych zakresem działania wnioskodawcy. Przysługuje ona Krajowej Radzie Sądownictwa - w zakresie spraw dotyczących niezależności sądów i...

Marszałek Sejmu - tryb wybierania - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 259

Marszałek Sejmu tryb wybierania wybierany przez Sejm na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji kandydaturę może zgłaszać grupa min. 15 posłów wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 50% ustawowej liczby posłów wybór dokonywany jest wg kryteriów politycznych - ...

Metody zapewnienia materialnej równości prawa wyborczego - omówienie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 203

Metody zapewnienia materialnej równości prawa wyborczego Wprowadzenie tzw. stałej normy przedstawicielstwa - co oznacza ustalenie na poziomie konstytucji liczby mieszkańców przypadających na jeden mandat. Wadą jest ciągła zmiana (z reguły wzrost) liczebności parlamentu tzw. jednolita norma przedst...

Miejsce umów ratyfikowanych w systemie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

Miejsce umów ratyfikowanych w systemie prawa umowy ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie - mają pierwszeństwo przed ustawami - w razie kolizji zastosowanie znajduje norma umowy międzynarodowej umowy międzynarodowe ratyfikowane w trybie prostym - umowom takim nie można przyznać mocy wy...

Funkcja kreacyjna Sejmu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Na czym polega funkcja kreacyjna Sejmu Sejm uczestniczy w tworzeniu rządu udzielając wotum zaufania powołanej przez Prezydenta Radzie Ministrów lub samodzielnie wybierając Prezesa Rady Ministrów i proponowany przez niego skład rządu . Sejm,...

Horyzontalne działanie konstytucyjnych praw i wolności

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 280

Na czym polega horyzontalne działanie konstytucyjnych praw i wolności Horyzontalne działanie konstytucyjnych praw i wolności polega na możliwości bezpośredniego powołania przepisu konstytucyjnego jako podstawy żądania określonego zachowania od innej osoby fizycznej, czy prawnej (nie będącej władzą ...

Istota dyscypliny klubowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Na czym polega istota dyscypliny klubowej? Dyscyplina klubowa jest spoiwem i gwarantem jedności klubowej, a jej istota polega na założeniu, że stanowisko wypracowane w ramach klubu będzie reprezentowane przez jego członków w debatach i głosowaniach. Klub, w sprawach najważniejszych, podejmuje uchw...

Istota zamkniętego systemu źródeł prawa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Na czym polega istota zamkniętego systemu źródeł prawa? Zamknięcie systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego nastąpiło w aspekcie podmiotowym i przedmiotowym. Idea zamkniętego systemu źródeł prawa polega na ustaleniu, że przepisy prawa mogą być stanowione tylko przez organy enumeratywnie w k...