Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 233

Kadencja Sejmu i Senatu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Kadencja Sejmu i Senatu Sejm i Senat są wybierane na 4 letnie kadencje. Kadencja Sejmu kończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Sejmu następnej kadencji. Kadencja Senatu jest podporządkowana kadencji Sejmu. Rozpoczyna się i kończy w dniu rozpoczęcia i zakończenia kadencji Sejmu. W przy...

Kancelaria Rady Ministrów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Kancelaria Rady Ministrów jest to zespół urzędniczy jej zasadniczym zadaniem jest obsługa Rady Ministrów, premiera, wicepremierów oraz innych ciał utworzonych w strukturze rządu w praktyce wykonuje też liczne zadania związane z koordynowaniem prac w ramach rządu na czele Kancelarii stoi Szef Kan...

Katalog praw i wolności ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych-oprac...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 203

Katalog praw i wolności ekonomicznych socjalnych i kulturalnych Prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne mają postać zasad polityki państwa, a nie konkretnie ujętych praw jednostek. Należą do nich: prawo własności swoboda działalności gospodarczej uprawnienia pracownicze prawo do zab...

Kiedy wybory można uznać za demokratyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Kiedy wybory można uznać za demokratyczne? Wybory są demokratyczne tylko wówczas, gdy zostają spełnione podstawowe zasady prawa wyborczego (które określa się mianem „przymiotników wyborczych”). Należą do nich: zasada równości zasada powszechności zasada bezpośredniości zasada proporcjonalności ...

Kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa Do kompetencji Krajowej Rady sądownictwa należą m.in.: przedstawianie prezydentowi RP wnioski w sprawie powołania sędziów rozstrzyganie o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe ze względu na powagę stanowiska sędziowskiego wyrażanie opinii co do pro...

Kompetencje Radzie Ministrów RP w dziedzinie finansów publicznych-opra...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 224

kompetencje przysługują Radzie Ministrów RP w dziedzinie finansów publicznych Rada Ministrów uchwala projekt budżetu państwa kieruje wykonywaniem tego budżetu chroni interesy Skarbu Państwa, uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie w wykonania budżetu państwa do RM należy wyłączna...

Kompetencje ministra finansów RP w dziedzinie finansów publicznych-opr...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 203

kompetencje przysługujące ministrowi finansów RP w dziedzinie finansów publicznych Minister finansów, jest organem właściwym m.in. w sprawach: realizacji dochodów z podatków i opłat, koordynowania i organizowania współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą realizacji przepisów celn...

Koncepcja domniemań kompetencyjnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

Koncepcja domniemań kompetencyjnych Koncepcja domniemań kompetencyjnych opiera się na ocenie charakteru poszczególnych kompetencji władczych państwa. Kompetencje dające się określić ze względu na ich treść można na zasadzie domniemań przyporządkować poszczególnym władzom. Np. jeśli dana kompetencja...

Kryteria kontroli konstytucyjności prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

kryteria kontroli konstytucyjności prawa zgodność materialna - badana jest treściowa zgodność regulacji zawartej w akcie niższym z regulacjami zawartymi w aktach wyższych zgodność proceduralna - badane jest dochowanie trybu wymaganego przepisami do wydania aktu lub do zawarcia i ratyfikacji umowy ...

Konstytucyjne uregulowania ograniczające samodzielność rządu i podległ...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 203

Czego dotyczą konstytucyjne uregulowania ograniczające samodzielność rządu i podległych mu organów w zarządzaniu finansami państwowymi? precyzyjnego określenia zasady wyłączności ustawy dla normowania spraw związanych z finansami publicznymi ustalenia odrębności trybu uchwalania budżetu państwa i ...