Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 232

Istota działania organów kontroli państwowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 189

Istota działania organów kontroli państwowej. Jakie cechy stanowią istotę działania współczesnych organów kontroli państwowej? organizacyjna odrębność i niezależność od struktur rządowych wysoki stopień wyspecjalizowania fachowego zor...

Istota immunitety materialnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Istota immunitety materialnego Istotą immunitetu materialnego jest wyłączenie karalności określonych czynów, co oznacza wyłączenie piastuna immunitetu materialnego spod działania materialnego prawa karnego, co oznacza, że czyn będący przestępstwem, jeśli popełni go zwykły obywatel, przestaje być pr...

Istota nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego-opracowanie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Istota nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego Istotą nadzoru jest przyznanie organowi nadzorującemu ściśle określonej sumy środków oddziaływania a organ nadzorowany, a poza tym pozostawienie organowi nadzorowanemu możliwości samodzielnego działania. Nadzór może być dokonywany tylko z p...

Istota ograniczeń praw i wolności konstytucyjnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 189

Istota ograniczeń praw i wolności konstytucyjnych Każda ustawa wprowadzająca ograniczenia praw i wolności jednostki musi służyć ochronie interesu publicznego (ochrona bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, środowiska, zdrowia publiczn...

Istota parlamentu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Istota parlamentu Istotą parlamentu jest jego ukształtowanie jako organu reprezentacji narodu (organu przedstawicielskiego) - parlament jest jedynym organem państwowym powoływanym w taki sposób, że jego skład odzwierciedla podstawowe orientacje i preferencje polityczne ogółu wyborców. Jest to jedy...

Istota protestu wyborczego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Istota protestu wyborczego Protest wyborczy to skierowany do sądu wniosek wyborcy, wskazujący określone uchybienie w przeprowadzeniu wyborów i domagający się unieważnienia wyborów w całości lub części. Efektem orzeczenia SN o ważności wyborów może być stwierdzenie nieważności wyboru określonego pos...

Istota wyborów parlamentarnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Istota wyborów parlamentarnych - na czym polegają wybory parlamentarne Regularne odnawianie składu parlamentu w wyniku decyzji podejmowanych w szczególnej procedurze przez ogół obywateli posiadających pełnię praw politycznych. Wybory parlamentarne są wynikiem realizacji zasady suwerenności narodu i...

Charakter prawny regulaminów izb parlamentu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 112

Jaki jest charakter prawny regulaminów izb parlamentu? Regulaminy obu izb są uchwalane w formie uchwał danej izby, co oznacza zakaz regulacji materii regulaminów w formie ustawy. Skutkiem tego jest to, że regulaminów parlamentarnych nie można traktować jako źródeł prawa powszechnie obowiązującego ...

Kwestie związane z parlamentem normowane ustawowo-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 168

Jakie kwestie związane z parlamentem są normowane ustawowo? Ustawowo regulowane są kwestie wykraczające poza materie o czysto wewnętrznym charakterze. Należą do nich zwłaszcza: ustawa o wykonywania mandatu posła i senatora ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pe...

Relacje zachodzące pomiędzy izbami parlamentu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Jakiego rodzaju relacje mogą zachodzić pomiędzy izbami parlamentu Izby parlamentu mogą być równouprawnione - do podjęcia decyzji państwowych potrzebna jest wówczas zgoda obu izb i ich jednorodne działanie Może również występować brak równouprawnienia izb - najczęściej pozycja słabsza (podporządkow...