Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 231

Zasada równości a bierne prawo wyborcze-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 210

Czy zasada równości odnosi się do biernego prawa wyborczego? Każdy, kto posiada bierne prawo wyborcze ma równe prawo zostać kandydatem. Natomiast pomiędzy partiami politycznymi zasadę równości często zastępuje się zasadą tzw. proporc...

Dualizm ustroju władzy lokalnej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

dualizm ustroju władzy lokalnej We wszystkich współczesnych państwach demokratycznych ustrój władzy lokalnej opiera się na zasadzie dualizmu. Oznacza to, że tylko część zadań lokalnych jest realizowana przez agendy administracji rządowej bezpośrednio podporządkowane Radzie Ministrów, premierowi lu...

Podstawowe zadania Rady Polityki Pieniężnej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 210

dwa podstawowe zadania Rady Polityki Pieniężnej podstawowym zadaniem RPP jest coroczne ustalanie założeń polityki pieniężnej i przedkładanie ich do wiadomości Sejmowi wraz z przedłożeniem przez rząd projektu ustawy budżetowej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego Rada jest zobowiązana...

Dymisja Rady Ministrów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

dymisja Rady Ministrów Dymisja Rady Ministrów - to oświadczenie Prezesa Rady Ministrów, dokonane w imieniu rządu, stwierdzające wolę zakończenia urzędowania i otwierające procedurę tworzenia nowego rządu. Zakończenie istnienia Rady Ministrów zawsze przybiera postać dymisji. ...

Formy sprawowania władzy przez naród-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Formy sprawowania władzy przez naród Naród sprawuje władzę przez swych przedstawicieli lub bezpośrednio demokracja bezpośrednia - to sposób wykonywania władzy, w którym decyzje podejmowane są bezpośrednio przez ogół wyborców, bez ...

Funkcja kontrolna parlamentarna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

funkcja kontrolna parlamentarna w szerokim znaczeniu - kontrola parlamentarna to parlamentarny proces nadzoru i decydowania sposobie zachowania się innych organów, w szczególności rządu i administracji, przy możliwości bezpośredniego lub pośredniego stosowania określonych środków i sankcji w stosun...

Funkcja sekretarzy Sejmu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 245

funkcja sekretarzy Sejmu Sekretarze Sejmu są to posłowie (20), wybierani przez Sejm. pełnią zadania pomocnicze przy prowadzeniu obrad Sejmu przez Marszałka, w szczególności prowadzą listę mówców, przyjmują wystąpienia posłów składane na piśmie, obliczają głosy. Nie przysługują im żadne kompetencje...

Geneza dwuizbowości w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 217

Geneza dwuizbowości w Polsce Konstytucje: marcowa i kwietniowa przewidywały istnienie Sejmu i Senatu obie konstytucje przyznawały Sejmowi pozycję silniejszą Po II wojnie, w referendum z 1946 r. odrzucono Senat (referendum było sfałszowane) Dyskusja nad przywróceniem dwuizbowości powraca w czasie...

Instrumenty kontroli sprawowane przez Senat-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Instrumenty kontroli sprawowane przez Senat praktyka tzw. oświadczeń senatorskich - które mogą dotyczyć wszelkich kwestii związanych z wykonywaniem mandatu i mogą też zawierać wnioski i uwagi kierowane m.in. do członków RM kierowane są one do adresata, który powinien udzielić pisemnej odpowiedzi w...

Instytucja tzw listy państwowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

instytucja tzw listy państwowej Instytucja listy państwowej (ogólnokrajowa) polega na tym, że nie wszystkie mandaty obsadza się na poziomie okręgów wyborczych, pewną liczbę mandatów obsadza się w skali kraju, stosownie do rezultatów głosow...