Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 223

Skutki materialno prawne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 280

Skutki materialno prawne: - przerwa biegu przedawnienia - przerwa biegu zasiedzenia - możliwość korzystania z anatocyzmu Skutki materialno prawne mają charakter wtórny. Oznacza to, że jeżeli wystąpi skutek procesowy będzie również skutek materialno prawny. Powództwo rodzi skutek procesowy gdy ma...

Skutki procesowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

Skutki procesowe: - perpetuatio fori – ciągłość właściwości miejscowej Jeżeli w chwili wytoczenia powództwa określony sąd był właściwy zarówno rzeczowo jak i miejscowo to wszelkie zmiany okoliczności po dacie wytoczenia powództwa nie mają...

Wszczęcie postępowania cywilnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 175

Wszczęcie postępowania cywilnego   W doktrynie rozróżnia się wszczęcie postępowania cywilnego od wszczęcia procesu. Dopiero wtedy gdy pojawia się druga strona mamy do czynienia z wszczęciem procesu. Należy odróżnić odmienne skutki wszczęcia procesu i wszczęcia postępowania. O wszczęciu postępowani...

Trzy filary UE-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

3 filary UE. wspólny „dach” - postanowienia wspólne TUE, określające przede wszystkim jej cele i zasady oraz ramy instytucjonalne; I filar: Wspólnoty Europejskie (EWWiS, EWG, EWEA) - charakter ponadnarodowy; II filar: Wspólna Polityka Zagraniczna i

Agendy i agencje Wspólnot Europejskich-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 224

Agendy i agencje Wspólnot Europejskich. Są one tworzone przez poszczególne instytucje Wspólnot. Działają na podstawie przepisów prawa wtórnego WE (np. rozporządzeń, decyzji) i mają charakter zdecentralizowany. Zadaniem ich jest wykonywanie zadań o charakterze administracyjnym, technicznym lub związ...

Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie-opracowa...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Helsinki). Akt Końcowy składał się z 3 koszyków: polityczno-wojskowe aspekty bezpieczeństwa, zasady regulujące stosunki między państwami członkowskimi, określał zasady budowy zaufania militarnego; dot. współpracy w innych dziedzinach:...

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych i jego rodzaje-opracowani...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1449

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych i jego rodzaje. Członkostwo pełne, i niepełne. W ramach członkostwa pełnego rozróżnia się: członków pierwotnych - państwa, które założyły daną organizację, tzn. uczestniczyły w konferencji założycielskiej oraz podpisały i ratyfikowały statut przed jego...

Decyzje-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Decyzje. Do ich wydawania uprawnione są: PE działający razem z Radą, Rada oraz Komisja. Decyzja obowiązuje w całości tych, do których jest skierowana. Decyzje mogą być skierowane do państw członkowskich oraz do osób fizycznych i prawnych. Adresat decyzji jest indywidualnie oznaczony i indywidualnie...

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 154

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. ratyfikowały ją wszystkie państwa członkowskie RE, stanowi wyłom w klasycznym prawie międzynarodowym, ponieważ przyznała jednostce prawo do zaskarżania państwa na forum międzynarodowym, art. 1 stanowi, iż umawiające się stron...

Europejski Trybunał Praw Człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 336

Europejski Trybunał Praw Człowieka (skład i organizacja wewnętrzna). 18 września 1959 - data utworzenia, składa się z 46 sędziów (po jednym z każdego kraju - Polskę reprezentuje