Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 222

Prawo prywatne międzynarodowe - zmiana statutu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 147

ZMIANA STATUTU Przyczyną zmiany statutu może być zmiana przynależności państwowej terytorium, na którym znajduje się siedziba osoby prawnej, lub przeniesienie siedziby osoby prawnej jednego państwa do drugiego. Przeniesienie siedziby doprowadzi do zmiany statutu gdy zezwalają na to postanowienia d...

Wyjątek na rzecz prawa siedziby przedsiębiorstwa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 140

WYJĄTEK NA RZECZ PRAWA SIEDZIBY PRZEDSIĘBIORSTWA. ART. 9.3 PPM Jeżeli osoba fizyczna lub prawna dokonuje czynności prawnej w zakresie swego przedsiębiorstwa , jej zdolność podlega prawu państwa, w którym znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa. Przepis obejmuje zakresem jedynie zdolność do czy...

Lex fori processualis-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Lex fori processualis Lex fori processualis – oznacza iż sąd stosuje przepisy obowiązujące w jego siedzibie. Uważa się, że jest to jednostronna procesowa norma kolizyjna. Wyznacza ona właściwość wyłączność polskiego prawa albo żadnego. Mamy z nią do czynienia w polskim k.p.c.   Przykładowe pytanie...

Międzynarodowe postępowanie cywilne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 266

Międzynarodowe postępowanie cywilne Międzynarodowe postępowanie cywilne reguluje czynności stron, uczestników postępowania oraz sądu w wypadku gdy w sprawie wystąpi tzw. element zagraniczny. Ponadto sądy polskie ustalają jurysdykcję krajową (stosują normy jurysdykcyjne) w każdej sprawie niezależnie...

Najważniejsze źródła prawa europejskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Najważniejsze źródła prawa europejskiego: - Rozporządzenie nr 44/2001 z 22.12.2000 o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie nr 805/204 z 21.04.2004 o ustanowieniu europejskiego t...

Postępowanie dowodowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 385

POSTĘPOWANIE DOWODOWE: najważniejsze są 3 pojęcia : 1.Dowód 2.Źródło dowodowe 3.Środek dowodowy Ad1) Jest to informacja o fakcie mającym istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy Ad2) Jest to nośnik takiej informacji - np: świadek, dokument Ad3) Jest to sposób uzyskania informacji(dowodu) -...

Powództwo-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

POWÓDZTWO wg Broniewicza - powództwo to procesowy środek ochrony praw podmiotowych, zawierający wniosek adresowany do sądu, by ten udzielił ochrony prawnej, w drodze procesu cywilnego i za pośrednictwem którego, powód wysuwa w stosunku do pozwanego konkretne żądanie. wg Siedleckiego - powództwem j...

Relacja między prawem europejskim a umowami międzynarodowymi-opracowan...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Relacja między prawem europejskim a umowami międzynarodowymi: Jeżeli umowa międzynarodowa obowiązuje między państwami członkowskimi i reguluje ten sam zakres spraw co rozporządzenie-pierwszeństwo ma rozporządzenie. Zarówno umowy jak i prawo europejskie regulują jedynie wycinek postępowania międzyn...

Rodzaje dowodów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

  RODZAJE DOWODÓW: 1. osobowe i rzeczowe 2.rodzaje nominalnie wymienione w KPC: dowód z dokumentu, dowód z zeznań świadków, dowód z opinii biegłego, oględziny(sporne jest czy w przypadku oględzin człowieka; ciało to dowód osobowy czy rzeczowy) 3. dowód z przesłuchania stron 4. inne środki dowo...