Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 221

Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

Współpraca RM z Sejmem i Senatem w sprawach dot członkowstwa RP w UE Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkowstwem RP w UE. Zmiany w regulaminach Sejmu i Senatu: Komisja ds. Unii Europejskiej w Sejmie Komisja Spraw UE w Senaci...

Wyłączność parlamentu w zakresie jego funkcji ustawodawczej - omówieni...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 161

wyłączność parlamentu w zakresie jego funkcji ustawodawczej żaden inny organ państwowy nie może stanowić aktów o randze ustawy, chyba, że konstytucja dopuszcza to w sposób wyraźny kompetencje prawodawcze innych organów państwowych muszą mieć charakter podporządkowany mogą polegać tylko na stanowie...

Wysłuchanie publiczne w trybie ustawodawczym - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 322

wysłuchanie publiczne w trybie ustawodawczym Wysłuchanie publiczne polega na przedstawieniu, w ramach komisji, stanowiska wobec projektu ustawy przez podmioty, które w odpowiednim trybie i terminie zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy. Wysłuchanie następuje po pierwszym przedyskut...

Zakres działania samorządu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Zakres działania samorządu wszystkie sprawy o charakterze lokalnym, które mogą być rozwiązane na poszczególnych szczeblach samorządu konstytucja określa ogólną wytyczną, że: samorządowi terytorialnemu powinna przysługiwać istotna część zadań publicznych domniemanie kompetencji działa na rzecz sa...

Zasada ochrony organów przedstawicielskich - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 210

zasada ochrony organów przedstawicielskich Zasada ochrony organów przedstawicielskich oznacza, że w czasie stanu nadzwyczajnego, a także w okresie 90 dni po jego zakończeniu nie można: skrócić kadencji Sejmu przeprowadzić referendum og...

Zasada przyjaznej wykładni - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

zasada przyjaznej wykładni zasada ta wynika z art. 91 ust.1 Konstytucji oznacza, że nie istnieje problem supremacji określonego porządku prawnego. Spór dotyczy podziału kompetencji w ramach wieloośrodkowego systemu prawa dla interpretacji w ramach systemu multicentrycznego przyjmujemy zasadę koni...

Źródła prawa konstytucyjnego - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 420

Wymień źródła prawa konstytucyjnego Konstytucja - podstawowe źródło prawa konstytucyjnego, o uniwersalnym przedmiocie regulacji ustawy konstytucyjne - pod względem mocy prawnej są równe z konstytucją, mogą ingerować w jej treść i zmieniać, uzupełniać, czy zawieszać postanowienia konstytucji ustawy...

Zdolność wekslowa i czekowa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

ZDOLNOŚĆ WEKSLOWA I CZEKOWA. Art.,77 pr,weksl Zdolność osoby do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych ocenia się wg jej prawa ojczystego. Ten kto wg prawa ustalonego zgodnie z postanowieniami | nie ma zdolności wekslowej, mimo to jest ważnie zobowiązany, jeżeli podpisał weksel w kraju wg którego ust...