Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 215

Antyspołeczne zaburzenie osobowości

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1400

Antyspołeczne zaburzenie osobowości (psychopatia, osobowość dyssocjalna) Klasyfikacje w modelu medycznym - Symptomy zaburzen według DSM - diagnoza dokonywana na podstawie kryteriów behawioralnych - zasadnicza cecha ASPD – lekceważe...

Depresje

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1813

DEPRESJE -20% chorych, u których są rozpoznawane zaburzenia afektywne typu endogennego, jest zamach samobójczy (przy czym blisko połowa autorów donosi o znacznie większym wskażniku). – wysoka śmiertelność -Nie rozpoznane depresje maskowane, pociągają za sobą wiele poważnych, szkodliwych następstw ...

Diagnoza - etapy wg paluchowskiego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 245
Wyświetleń: 6755

MODEL DIAGNOZOWANIA WG PALUCHOWSKIEGO Faza prediagnostyczna • Wszystko co wyprzedza właściwe diagnozowanie, z czym obie strony – badany i badający wchodzą w interakcje • Diagnosta – osoba wyszkolona w stosowaniu specjalistycznych technik wywoływania i obserwacji zachowań oraz nauczona myśleć o...

Objawy osiowe schizofrenii

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2485

Objawy osiowe w schizofreniiObjawy podstawowe i pierwszorzędowe w zaburzeniach schizofrenicznych Objawy podstawowe (E.Bleuler) – Objawy pierwszorzędowe silnie związane z definiującym (K.Schneider) – powiązane z chorobę „rozszczepieniem” zabu...

Schizoidalne zaburzenie osobowości

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2331

Zaburzenia osobowości – schizoidalne zaburzenia osobowości 1. Etymologia nazewnictwa Nazwa „schizoidalne zaburzenie osobowości” została wprowadzona przez E. Bleulera na określenie braku integracji funkcji psychicznych i bierze swój początek od słów: schizo – rozszczepiony oraz phreno – umysł (poch...

SKUTKI FIZJOLOGICZNE I PSYCHICZNE CHOROBY ALKOHOLOWEJ

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1561

SKUTKI FIZJOLOGICZNE I PSYCHICZNE CHOROBY ALKOHOLOWEJ Skutki fizjologiczne 1. Układ pokarmowy: zapalenie przełyku, żołądka; owrzodzenia, zespół złego wchłaniania, awitaminoza, niedobory mikroelementów (gł. magnez), ostre i przewlekłe zapalenie trzustki; zapalenie, stłuszczenie,

Bieda, społeczne wykluczenie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1617

Bieda, problem opieki społeczne i społecznego wykluczenia Artykuł bada czy i do jakiego stopnia ubóstwo jest połączone z innymi problemami związanymi z dobrobytem socjalnym, oraz w dalszej perspektywie także z wykluczeniem społecznym. W niniejszej zajęto się dwoma rodzajami biedy – niskie lub brak ...

Etyka zawodu psychologa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyka
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3808

Opracowania rozdziałów z Etyka zawodu psychologa Brzezińskiego ETYKA JAKO FILOZOFICZNY NAMYSŁ NAD MORALNOŚCIĄ 1. Sposoby badania fenomenu moralności Ossowska – to co potocznie nazywamy moralnością jest wieloaspektowe i niespójne; moralnośc jest związana z rozumnym i wolnym działaniem człowieka (w...

Osobowość histrioniczna - wytyczne do terapii

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3318

OSOBOWOŚĆ HISTRIONICZNA – wytyczne do terapii -dobre wyniki w ustrukturalizowanej poznawczej terapii grupowej -celem terapii jest modyfikacja zachowań interpersonalnych i stylu myślenia pacjenta, podważanie trafności głębokich założeń i my...

Obliczanie alfa Cronbacha

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1967

1 Współczynnik alfa Cronbacha (Cronbach alpha) Szacowanie rzetelności testu w oparciu o wariancję jego części składowych (pozycji, podtestów, części testu itp.). alfa Cronbacha, przedstawia się następująco: k = liczba pozycji testowych sc2 = wariancja wyników ogólnych testu = suma wariancji poz...