Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 214

Public relations jako forma komunikowania masowego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 91
Wyświetleń: 5005

Sobkowiak; Public relations jako forma komunikowania masowego Public relations – zagadnienia definicyjne Dostarczanie inf społeczeństwu, perswazja mająca na celu modyfikowanie postaw oraz usiłowanie zbliżenia postaw i działan instytucji do nastawienia klientów, zaś postaw klientów do nastawienia i...

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2247

fazy kształtowania się obecnego PR, techniki negatywnej propagandy PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Ojcowie PRu: - Ivy Ledbetter Lee - każda firma powinna dążyć do zdobycia zaufania i dobrej reputacji w społeczeństwie poprzez poszukiwanie dróg obustronnego kompromisu izapewnienie har...

Marka a public relations

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1785

Marka a public relations Definicja marki Nowoczesny branding dotyczy przede wszystkim zaangażowania i przynależności, jest zewnętrznym i widocznym wyrazem osobistych postaw; są rodzajem skrótu skojarzeniowo-informacyjnego, który jest natychmiast...

INFORMACJE, OPINIA PUBLICZNA, KOMUNIKACJA POLITYCZNA

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2212

INFORMACJE, OPINIA PUBLICZNA, KOMUNIKACJA POLITYCZNA Przekazy informacyjne jako źródło wiedzy Zadaniem przekazów informacyjnych nie jest wzbogacenie wiedzy odbiorców, ale prezentacja informacji, spośród których członkowie widowi mo...

Kultura adaptacji

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1498

KULTURA ADAPTACJIKultura jako instrument Kultura podporządkowana realizacji formalnych celów organizacji. Dysonans kulturowy jest źródłem kulturowej twórczości, uruchamianej i dostosowywanej do zmiennych i zróżnicowanych potrzeb organizacji. Zróżnicowanie kulturowe członków organizacji pozwala wy...

Kultura amerykańska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 539
Wyświetleń: 11011

KULTURA AMERYKAŃSKA WPROWADZENIE: Kultura amerykańska, która została stworzona przez imigrantów i ich potomków jest bardziej zróżnicowana i złożona niż większość innych kultur. Za dominujące uważa się przede wszystkim cechy kultur białych Amerykanów klasy średniej, lecz pomija się przy tym cechy ...

Kultura współdziałania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2135

KULTURA WSPÓŁDZIAŁANIA Cz. Sikorski Nie jest to ani współpraca ani współistnienie. Współdziałanie łączy te krańcowe przypadki. Warunki rozwoju (pochwała różnorodności i presja globalizacji) • Pochwała różnorodności – zbiór nieantagonistycznych subkultur, kulturowa różnorodność nazywana

Kultury korporacyjne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1267

Wyznaczniki kategorii kulturowych Stopień ryzyka, który jest związany z działaniami firmy. Tempo otrzymywania informacji zwrotnych związanych ze strategią i podejmowanymi decyzjami – jak szybko kończą się one sukcesem. Typy kultur Kultura twardziela, macho. Kultura ciężkiej pracy i dobrej zabawy...

Model wartości konkurujących

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3668

Model warności konkurującychNa jego podstawie powstał kwestionariusz do oceny kultury organizacji OCAI ▪ Powstał w wyniku badań nad głównymi cechami efektywnych organizacji. ▪ „Co decyduje o tym, że przedsiębiorstwo jest efektywne?” ▪ Campbell – 39 wskaźników ▪ Quinn i Rohrbaugh – redukcja wymi...

źródła postaw rodzicielskich

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 245
Wyświetleń: 4627

Źródła postaw rodzicielskich Różne czynniki mogą odgrywać mniejszą lub większą rolę w procesie kształtowania się postaw rodzicielskich. Główne obszary tych czynników to : • DZIEDZICTWO Z RODZINY GENERACYJNEJDoświadczenia wyniesione z domu rodzinnego i interakcje uczuciowe z rodzicami w okresie ...