Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 206

Prawo emisyjne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

Prawo emisyjne Według prawa ochrony środowiska emisją są wprowadzane w wyniku działalności człowieka (bezpośrednio lub pośrednio) do powietrza, gleby, wody lub ziemi: Substancje (pierwiastki, ich związki, mieszaniny, roztwory) Ene...

Wykład z prawoznastwa - nieważność

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

NIEWAŻNOŚĆ Nieważność - polega na tym, że dana czynność będąca konsekwencją zachowania niezgodnego z prawem nie rodzi skutków prawnych. ( Np. Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decy...

Norma sprzężona - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1407

Norma sprzężona Całość tworzą dopiero dwie normy wzięte łącznie: norma sankcjonowana , składająca się z hipotezy i dyspozycji norma sankcjonująca , składająca się z hipotezy (naruszenie normy sankcjonowanej) i z dyspozycji (obowiązek poniesienia skutku naruszenia i uprawnienie do realizacji tego sk...

Personalny zakres obowiązywania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Personalny zakres obowiązywania Prawo danego państwa samo decyduje, kogo ma obowiązywać. Zasadą jest, że wszystkie osoby przebywające na jego terytorium, bez względu na przynależność państwową. Wyjątki: in minus - przedstawiciele państw obcych akredytowanych w danym państwie; członkowie obcych sił ...

Przepisy ogólne i jednostkowe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854

Przepisy ogólne i jednostkowe (nazywane niekiedy indywidualnymi) Przepisy ogólne - to takie, których adresaci są określani za pomocą nazw ogólnych, nadto zaś przepis znajduje zastosowanie w więcej niż jednym przypadku, gdyż dotyczy zachowań powtarzalnych. ( Np. Pracodawca jest obowiązany szanować g...

Wykład z prawoznastwa - pytania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

PRZYKŁADOWE PYTANIA: I. zestaw: Prawo precedensów Ideologie stosowania prawa Reguły - zasady Teorie prawa podmiotowego II. zestaw: Prawo zwyczajowe Opisowe teorie wykładni System statyczny, a system dynamiczny Czyny, a czynności prawne III. zestaw: Przepis prawa, a norma prawna Skutki praw...

Teorie opisowe - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Teorie opisowe Formułują wypowiedzi mające wartości logiczną. Ustalają one, jak prawo jest interpretowane, jakie czynniki warunkują procesy wykładni, w jaki sposób interpretatorzy dochodzą do określonych ustaleń i jakie rezultaty uzyskują. Wyniki te mają doniosłe znaczenie zarówno dla organów stosu...

Uwagi o działalności prawotwórczej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Uwagi o działalności prawotwórczej Stanowienie przepisów prawa jest jednym z podstawowych instrumentów działalności państwa. Jednakże w ostatnich latach pojawia się coraz więcej opinii, że w dużej liczbie wydawanych ustaw przejawia się pośpiech, obniża się jakość legislacyjna, co podważa stabilność...

Pedagogika wczesnoszkolna jako nauka-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2639

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA JAKO NAUKA. MIEJSCE PW WŚRÓD INNYCH NAUK. Pedagogika wczesnoszkolna - pojęcia zamienne - nauczanie początkowe, wychowanie nauczania początkowego, kształcenie i wychowanie początkowe; - zawiera dwie integralne części : * ogólną - formułuje prawa, teorie, koncepcje; * szczeg...

Wymowa dziecka w wieku przedszkolnym-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

WYMOWA DZIECKA W WIEKU PRZEDSZ. I WCZESN. NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE ZABURZENIA WYMOWY. Najczęściej spotykane wady wymowy: Seplenienie (sygmatyzm) - nieprawidłowa wymowa głosek Ś, ź, ć, dź S, z, ...