Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 204

Jaźń-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

JAŹŃ Jaźń - „wewnętrzna istota”, wewnętrzny obraz samego siebie. Rodzaje jaźni: pierwiastkowa najbardziej osobiste, wewnętrznie własny podgląd na siebie bez względu na to co sądzą o nas inni ludzie i jak nas traktują. fasadowa przejawia się w reklamowaniu własnej osoby np samochwalstwo, tytułom...

Ruchliwość społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA Ruchliwość - kategoria procesów życiowych zachodzących w zbiorowościach. Rodzaje ruchliwości: horyzontalna - obejmuje procesy przenoszenia się w przestrzeni geograficznej oraz z grupy do grupy bez zmiany pozyc...

Podmioty prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

PODMIOTY PRAWA - podmiotem prawa nazywany jest ten, kto może posiadać uprawnienia lub obowiązki. Podmiotowość prawa - możliwość bycia podmiotem prawa, czyli możliwość posiadania praw i obowiązków. Podmiotowość prawna nie stanowi czyjejkolwiek własności przyrodzonej, danej przez `naturę', lecz nadaj...

Argumenty opierające się na tezach empirycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

ARGUMENTY OPIERAJĄCE SIĘ NA TEZACH EMPIRYCZNYCH : - ARGUMENT „Z RÓWNI POCHYŁEJ” - wskazanie, że przyjęcie określonego stanowiska, którego domaga się jakaś osoba lub grupa może doprowadzić do niebezpieczeństwa eskalacji żądań lub pojawienia się kolejnych, coraz dalej idących postulatów POSTAĆ LOGIC...

Błąd naturalistyczny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1848

Błąd naturalistyczny Błąd naturalistyczny - wadliwość rozumowania polegająca na wyprowadzeniu sądów powinnościowych z sądów opisowych (tzw. logiczna interpretacja błędu naturalistycznego), wynikająca z utożsamiania wartości moralnej danego przedmiotu oceny (faktu); a) prawo Hume'a („widły Hume'a”)...

Nonkognitywizm-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3402

NONKOGNITYWIZM - pogląd negujący możliwość poznania wartości; wynika z przyjęcia stanowiska subiektywistycznego w ontologii lub z odrzucenia obiektywizmu; podstawą poglądów jest zazwyczaj pewna teza negatywna Nonkognitywiści bazują na KRYTYCE kognitywizmu: - krytyka zmysłu moralnego - zupełnie ró...

Uniwersalizacja i generalizacja sądów etycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

Uniwersalizacja i generalizacja sądów etycznych. Uniwersalizacja - akceptowalność sądu etycznego wymaga, aby był on sądem uniwersalizowanym, czyli akceptował to, że każdy inny podmiot w podobnej sytuacji, zachowując się w ten sam sposób, podlegać będzie takiej samej ocenie moralnej. Generalizacja ...

Pokrycie kapitału zakładowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Renata Zielińska
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

pokrycie kapitału zakładowego - wniesienie wkładów do spółki Dzięki konstrukcji spółki w organizacji, spółka od momentu zawarcia umowy jest podmiotem prawa. W związku z powyższym wkłady na kapitał zakładowy mogą przejść przed jej rejestracją. Jeśli przedmiotem wkładu do spółki jest prawo własności ...

Gwarancje-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Gwarancje Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej f...

Podatek tonażowy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

Podatek tonażowy rodzaj opodatkowania zryczałtowanego stosowany zamiast CIT opodatkowaniu podlega działalność armatorska osób prawnych lub osób fizycznych, jeżeli złożą one oświadczenie o wyborze tej formy na okres co najmniej 5 lat dochód = dobowa stawka dochodu x okres eksploatacji statku sta...