Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 203

Analiza i synteza wzrokowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA. METODY BADANIA I OCENY LATERALIZACJI. ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA: - zdolność do rozpoznawania i wyróżniania bodźców wzrokowych - interpretacja bodźców wzrokowych - aż 80% informacji dociera do nas za pomocą zmysłu wzrokowego Cel: umożliwia dziecku naukę czytania i pisani...

Zmiana rozwojowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2303

CO TO JEST ZMIANA ROZWOJOWA? (KLUS-STAŃSKA) Zmiana rozwojowa: Nie jest chwilowa, lecz długotrwała Nie jest zmienną pojedynczą, lecz złożonym ciągiem zmian Ma charakter nieodwracalny Prowadzi do wzrastającego zróżnicowania układu Prowadzi do rosnącej wewn. złożoności i integracji Jest inicjowana spo...

Dzierżawa gruntów rolnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

DZIERŻAWA GRUNTÓW ROLNYCH Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy gospodarstwo rolne do używania i pobierania z niego pożytków, zaś dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Kierunki ewolucji modelu dzierżawy w Europie: 1. ochrona czynszu dzierżawnego 2. zap...

Reforma modelu planowania centralnego w PRL w ustawie o planowaniu spo...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Reforma modelu planowania centralnego w PRL w ustawie o planowaniu społeczno-gospodarczym w 1982. Plany miały być przygotowywane samodzielnie przez przedsiębiorstwa. Natomiast plany wieloletnie (5letnie) miały być uchwalane przez Sejm Zlikwidowano wskaźniki dyrektywalne. Ustawa zawierała pojecie u...

Cechy wzoru osobowego demokraty wg J. Tishmera-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

Cechy wzoru osobowego demokraty wg. J. Tischnera rozumność/rezolutność - oznacza dążenie do rozumowania racjonalnego, które jest realizowane w sposób zaplanowany. Jest jednym z istotnych warunków integracji społecznej, dlatego, że poz...

Młodzież inteligencka-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

MŁODZIEŻ INTELIGENCKA: pochodziła z rodzin, gdzie przynajmniej jedno z rodziców posiadało wykształcenie wyższe, zaś względnie dobrej pozycji ekonomicznej towarzyszyły aspiracje wysokiego wykształcenia dzieci głównie licealiści i studenci preferencja przypisywana dobrom materialnym wykształcenie ...

Normalsi-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

NORMALSI: nie należą do żadnych ekstremalnych grup pochodzenia robotniczego lub średniej inteligencji technicznej i biurowej kształcili się w szkołach technicznych lub studiowali kierunki mające zapewnić im sukces po transformacji (np. Ekonomia, prawo) dobrze przystosowani do warunków zmiany spo...

Radykalizm-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

RADYKALIZM RADYKALIZM - jego przedstawiciele mają krytyczną diagnozę stanu społecznego, wyrażają pogląd, iż społeczeństwo krajów wysoko przemysłowych i kultura zachodu są w ogromnym kryzysie. Ostrzegają przed dehumanizacją. Charakter ciągłej rywalizacji ludzi i przedsiębiorstw oraz ostrej konkurenc...

Teoria LGBT-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

TEORIA LGBT Teoria LGBT - analizie poddawane są strategie w ramach , których patriarchalny porządek społeczny kontroluje tożsamość psychoseksualną i traktuje jako arbitralnie uznaną normę modeli heteroseksualności. Jednocześnie w ramach modeli LGBT zakłada się , że nadanie uprzywilejowanego statusu...

Tożsamość globalnego nastolatka-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

Tożsamość globalnego nastolatka Tożsamość globalnego nastolatka - (Z. Melosik) kształtowana przez kulturę popularną i przez ideologię konsumpcji. Globalny nastolatek jest pragmatyczny, łatwo komunikuje się, tolerancyjny dla różnic, a jednocześnie jest sceptyczny wobec idei zaangażowania i głębokieg...