Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 202

Katalog praw i wolności politycznych - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 350

Wymień katalog praw i wolności politycznych Prawa i wolności polityczne mają zróżnicowany charakter - część z nich pojmowana jest jako prawa człowieka, część przyznana została tylko obywatelom polskim (związane z udziałem z życiu publicznym). Należą do nich: prawa związane z udziałem w życiu publi...

Wykład - słabości referendum

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Wymień słabości referendum referendum ma charakter demagogiczny, gdyż oczekuje odpowiedzi w sprawach, w których potrzebna jest fachowa analiza referendum jest podatne na emocje i wykorzystuje niewiedzę oddanie rozstrzygnięcia w ręce wyborców często oznacza odebranie prawa decyzji parlamentowi - p...

Wykład - tradycyjne kompetencje głowy państwa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

Wymień tzw tradycyjne kompetencje głowy państwa Wykonywanie kompetencji tradycyjnych nie niesie z sobą, w zasadzie, treści politycznych. Kompetencje te są przejawem uznaniowej władzy państwa wobec jednostki - a to wymaga zastosowania procedur szczególnych. Kompetencje tradycyjne stanowią

Szczególne procedury ustawodawcze - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1939

Wymień znane ci szczególne procedury ustawodawcze szczególne procedury ustawodawcze przewidziane przez Konstytucję uchwalenie ustawy budżetowej procedura zmiany konstytucji procedura uchwalenia ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, przekazującej organizacji międzynarodow...

Wykład - zasady odpowiedzialności konstytucyjnej rządu

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

zasady odpowiedzialności konstytucyjnej rządu i jego członków Premier i pozostali członkowie RM ponoszą odpowiedzialność, jeżeli dopuszczą się naruszenia konstytucji lub ustaw, lub popełnią przestępstwo w związku z zajmowany...

Zróżnicowanie sposobu ujęcia immunitetu formalnego - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Zróżnicowanie sposobu ujęcia immunitetu formalnego ze względu na moment popełnienia czynu jeżeli postępowanie karne przeciwko osobie zostało wszczęte przed wyborem danej osoby do parlamentu - postępowanie takie ulega na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. Do jego zawieszenia doc...

Dokonywanie płatności za pośrednictwem rachunku bankowego według USDG...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Dokonywanie płatności za pośrednictwem rachunku bankowego według USDG Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: a) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest i...

Konwalidacja złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1071

Konwalidacja złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Wniosek złożony z naruszeniem przepisów lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. W razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o z...

Prawo karne materialne w ZSRR-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Prawo karne materialne w ZSRR Prawo karne traktowane było jako narządzie walki klasowej, walki z wrogami ustroju. Przestępstwo zdefiniowane zostało jedynie od strony materialnej - jako czyn niebezpieczny. Nie było definicji formalnej. Kary została ukształtowana jako środek ochrony społeczeństwa pr...

Stan prawny RP w czasie II wojny światowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Stan prawny RP w czasie II wojny światowej W czasie wojny ziemie polskie znalazły się częściowo pod okupacją niemiecką i częściowo pod radziecką. Okupanci na okupowanych terenach rozciągnęli swoje systemy prawne. Czynności te były nielegalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego - Państwo Polski...