Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 201

Tryb wnoszenia projektu w ramach inicjatywy ludowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Tryb wnoszenia projektu w ramach inicjatywy ludowej w celu przygotowania projektu ustawy i zgromadzenia niezbędnej liczby podpisów tworzy się komitet inicjatywy ustawodawczej komitet ten jest złożony z min. 15 obywateli mających czynne prawo wyborcze po zebraniu 1.000 podpisów przewodniczący komi...

Różne znaczenia pojęcia rząd - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

trzy różne znaczenia pojęcia rząd rząd w znaczeniu wąskim - to inne określenie dla Rady Ministrów rząd - jako cały system organizacyjny, podporządkowany Radzie Ministrów: Rada Ministrów i jej kierownictwo ministrowie kierownicy urzędów centralnych terenowa administracja rządowa rząd - jako ca...

Prezydent RP - wybieranie - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

W jaki sposób jest wybierany Prezydent RP? Prezydent jest wybierany przez Naród wybory są czteroprzymiotnikowe - powszechne, równe, bezpośrednie, a głosowanie tajne czynne prawo - wyborcze przysługuje obywatelom, którzy w dniu wyborów kończą 18 lat i nie zostali pozbawieni praw wyborczych lub ich...

Podejmowanie uchwały przez sejm - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

W jaki sposób Sejm podejmuje uchwały? Zawsze głosowania jawne, przez podniesienie ręki i jednocześnie za pomocą kart. zwykłą większością głosów, w obecności min. połowy ustawowej liczby posłów. Zwykła większość polega na tym, że głosów „za” musi być więcej niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się ...

podstawowe różnice pomiędzy aktami prawa wewnętrznego a powszechnie o...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651

Wskaż podstawowe różnice pomiędzy aktami prawa wewnętrznego a powszechnie obowiązującego ujęcie kręgu adresatów akty prawa powszechnie obowiązującego kierowane są do wszystkich obywateli, osób prawnych i innych podmiotów akty prawa wewnętrznego kierowane są tylko do jednostek organizacyjnie podle...

koncepcja istoty - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Wyjaśnij na czym polega koncepcja istoty poszczególnych praw i wolności Koncepcja istoty praw i wolności opiera się na założeniu, że w ramach każdego konkretnego prawa można wyodrębnić: pewne elementy podstawowe (rdzeń), bez których to prawo, czy wolność nie będzie mogła istnieć, oraz pewne elemen...

Zasada proporcjonalności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 840

Wyjaśnij na czym polega zasada proporcjonalności Istotą zasady proporcjonalności jest zakaz nadmiernej ingerencji, czyli uznanie, że jeśli muszą być ustanawiane ograniczenia praw i wolności jednostki - to mogą one następować tylko...

Wymagania jakim podlegają rozporządzenia - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Wymagania jakim podlegają rozporządzenia rozporządzenie musi być oparte na podstawie ustawowej (zakaz stanowienia rozporządzeń samoistnych regulacja rozporządzenia musi być utrzymana w ramach wskazanych przez upoważnienie treść i cel rozporządzenia muszą być zdeterminowane przez cel ustawy, którą...

Cztery zasadnicze szczeble źródeł powszechnie obowiązującego prawa - o...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Wymień cztery zasadnicze szczeble źródeł powszechnie obowiązującego prawa szczebel konstytucyjny - gdzie występuje jedynie konstytucja jako ustawa zasadnicza o najwyższej mocy prawnej szczebel umów międzynarodowych, ratyfikowanych - obecnie obejmuje także tzw. pochodne prawo wspólnotowe szczebel ...

Gwarancje zachowania tajności głosowania - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 287

Wymień gwarancje zachowania tajności głosowania wszystkie karty do głosowania muszą być jednakowe karty nie mogą być zaopatrzone w znaki, czy numery w każdym lokalu muszą być urządzone w odpowiedniej liczbie kabiny do głosowania, w której muszą znajdować się przybory do pisania każdy wyborca wch...