Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 198

Niepołączalność formalna - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1694

niepołączalność formalna Niepołączalność formalna oznacza wykluczenie możliwości równoczesnego piastowania mandatu parlamentarnego i sprawowania innego urzędu, zajmowania stanowiska i innego zatrudnienia. Zainteresowanemu pozostawiana jest możliwość wyboru tego, z czego chce zrezygnować. Ordynacja...

Odrębność środków masowego przekazu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

odrębność środków masowego przekazu (mediów elektronicznych) przekaz radiowy i telewizyjny z uwagi na wymagania techniczne musi być poddany ścisłym regułom dotyczącym częstotliwości i zasięgu działania (z uwagi na zapewnienie porządku w eterze) przekaz radiowy i telewizyjny oddziaływuje znacznie s...

Ograniczenia swobody tworzenia i działania partii politycznych - omówi...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Ograniczenia swobody tworzenia i działania partii politycznych partie polityczne muszą zrzeszać obywateli na zasadach dobrowolności i równości celem działania partii może być wpływanie metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa finansowanie partii politycznych jest jawne istnieje...

Omów relacje prezydent władza sądownicza w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Omów relacje prezydent władza sądownicza w Polsce prezydent nie ma i nie może mieć żadnych instrumentów wpływania na orzecznictwo sądów i trybunałów (jedynym wyjątkiem jest prawo łaski) prezydentowi przysługują poważne kompetencje związane z organizacją władzy sądowniczej prezydent powołuje sędzi...

Organy i struktura Sądu Najwyższego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Organy i struktura Sądu Najwyższego Organami SN są: I Prezes SN powoływany na 6-letnią kadencję przez Prezydenta RP spośród 2 kandydatów przedstawionych przez ZO SN sprawuje całokształt administracyjnego kierownictwa pracą Sądu I Prezes SN, z urzędu jest ponadto: przewodniczącym TS oraz członkie...

Parlament może wyjątkowo podejmować decyzje wykonawcze - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

parlament może wyjątkowo podejmować decyzje wykonawcze uprawnienia związane z wprowadzaniem bądź utrzymywaniem stanów nadzwyczajnych tylko Sejm może wydać postanowienie o stanie wojny (gdy Sejm nie może się zebrać na posiedzenie postanowienie takie wydać może prezydent RP) tylko Sejm decyduje o z...

Parlamentaryzm zracjonalizowany w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3150

Parlamentaryzm zracjonalizowany w Polsce organizacja władzy wykonawczej oparta jest na zasadzie dualizmu egzekutywy (prezydent + rząd z premierem na czele) rząd i ministrowie ponoszą polityczną odpowiedzialność przed Sejmem prezydent nie posiada kompetencji, pozwalających na przejęcie kierowania ...

Pod jakim kądem NIK kontroluje działalność - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Pod jakim kądem NIK kontroluje działalność Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu, TK, Rzecznika Praw Obywatelskich, KRdRiT, SN, NSA i GIODO? Działalność Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu, TK, RPO, KRdRiT, SN, NSA i GIODO jest kontrolowana przez NIK tylko w zakresie wykonan...

Podpisywanie ustaw - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Podpisywanie ustaw jest konstytucyjnym obowiązkiem prezydenta prezydent podpisuje ustawę w terminie 21 dni od dnia jej przedstawienia przez marszałka Sejmu termin ten ulega skróceniu do 7 dni w odniesieniu do ustawy budżetowej i ustawy o prowizorium budżetowym oraz do ustaw uchwalonych w trybie p...

Podstawowe kompetencje KRdRiT - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

podstawowe kompetencje KRdRiT Kompetencje ogólne: KRdRiT stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji ma obowiązek ochrony samodzielności nadawców oraz otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji Kompetencje szczegółowe:...