Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 193

Statut organizacji międzynarodowej i jego cechy szczególne - omówienie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Statut organizacji międzynarodowej i jego cechy szczególne. Statut to podstawa istnienia i funkcjonowania organizacji międzynarodowej. Jest to umowa w reżimie prawa międzynarodowego o podwójnym charakterze - umowy międzynarodowej i wewnętrznego aktu konstytutywnego organizacji. Cechy szczególne: a...

Współpraca pomiędzy regionami europejskimi a Wspólnotami Europejskimi ...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Współpraca pomiędzy RE a Wspólnotami Europejskimi. regularnie spotykają się prezydia parlamentarne obu organizacji, odbywają się wspólne zebrania niektórych komisji, np. w sprawach rolnictwa, w sprawach socjalnych, zdrowia i rodziny, nauki i technologii; ma to na celu między innymi uniknięcie na pr...

Zasada subsydiarności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Zasada subsydiarności. Została po ona po raz pierwszy wprowadzona przez JAE, jednakże tylko w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Na mocy Traktatu z Maastricht została wprowadzona jako ogólna zasada prawa wspólnotowego (art.5). ...

Zasady wyboru deputowanych do Parlamentu Europejskiego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Zasady wyboru deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Deputowani są wybierani w wyborach powszechnych i bezpośrednich (od 1979 r.). Wybory parlamentarne odbywają się co 5 lat, ostatnie odbyły się w czerwcu 2004 r. Do głosowania uprawniony jest każdy obywatel UE zarejestrowany jako wyborca. Obywat...

Między pozytywizmem a prawem natury - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

Między pozytywizmem a prawem natury: Wszystkie teorie prawa przyjmują albo stanowisko pozytywistyczne albo prawnonaturalne. Podstawowymi pytaniami, zarówno dla teoretyków prawa jak i dla filozofów prawa, były zawsze pytania: co to jest prawo i...

Milton biografia - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Milton: wielki poeta, independencki działacz i pisarz polityczny (wykraczał jednak poza independencką doktrynę). Początkowo żywo popierał idee independentów, z czasem jednak odrzucił ich tezę, gdy w miarę czasu słabły ich prodemokratyczne nuty. poglądy Miltona: popierał ideę umowy społecznej (wład...

KK Ogólnoniemiecki

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1267

KK Ogólnoniemiecki (1871) Po zjednoczeniu Niemiec, powstała potrzeba utworzenia ogólnoinemieckiej kodyfikacji z zakresu prawa karnego materialnego. Za podstawę, niejaku punkt wyjścia do prac nad kodeksem ogólnoniemieckim przyjęto Ko...

Kodeks Karny Materialny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Kodeks Karny Materialny (1810) Inaczej Code Penal, uznany jest za kodeks „triumfującego mieszczaństwa” ze względu na zerwanie z odmiennym traktowaniem przez prawo karne szlachetnie urodzonych. Stanowił duże osiągnięcie ze względu na technikę legislacyjną, przede wszystkim ze względu na wyodrębnieni...

Historia prawa wykłady - Leopoldina

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

Leopoldina (1786) Kodeks karny wydany z inicjatywy Leopolda II dla Toskany. Pierwszy w europie kodeks karny, który był bezpośrednim efektem działalności i myśli Beccarii. Realizował w całej rozciągłości postulaty humanitarne. To pierwszy kodeks, który w całości znosi karę śmierci, w zamian wprowadz...