Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 184

Uprawnienia pokrzywdzonego w związku z postępowaniem przed sądem I ins...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

Uprawnienia pokrzywdzonego w związku z postępowaniem przed sądem I instancji art. 49 a, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59,60, 62 , 341, 343 § 3 Art. 49a.  Jeżeli nie wytoczono powództwa cywilnego, pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie...

Ustrój sądów powszechnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Ustrój sądów powszechnych Art. 48.  § 1. Sędzia przewodniczący składowi sądu może upomnieć osobę, która narusza powagę, spokój lub porządek czynności sądowych, a po bezskutecznym upomnieniu może ją wydalić z sali rozpraw. § 2. Sąd może wydalić osobę biorącą udział w sprawie tylko wtedy, gdy mimo up...

W jakich sytuacjach procesowych występuje obowiązek posiadania obrońcy...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

W jakich sytuacjach procesowych występuje obowiązek posiadania obrońcy przez podejrzanego/oskarżonego w postępowaniu karnym. Oskarżony musi mieć obrońcę w procesie karnym, gdy: jest nieletni, głuchy, niemy lub niewidomy, gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość, co do jego poczytalności oraz gdy nie wła...

Właściwość sądu z łączności spraw karnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Właściwość sadu z łączności spraw karnych Łączność spraw może przybrać formę łączności podmiotowej, przedmiotowej lub podmiotowo-przedmiotowej. Łączność podmiotowa ( podmiot łączy sprawy) występuje, gdy ta sama osoba oskarżona została o kilka przestępstw, a sprawy te należą do właściwości rożnych s...

Czynności postępowania przygotowawczego dokonywane bezpośrednio przez ...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

Wskaż czynności postępowania przygotowawczego dokonywane bezpośrednio przez sąd w ramach nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym Art. 316 § 3 - Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo, że świadka nie będzie można przesłuchać na rozprawie, strona lub prokurator albo inny organ prowadzący postępowanie mo...

Możliwości stosowania środków przymusu karno procesowego wobec świadkó...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 385

Wskaż możliwości stosowania środków przymusu karno procesowego wobec świadków uchylających się od złożenia zeznań. Na świadka, który bezpodstawnie uchyla się od złożenia zeznań, można nałożyć pieniężną karę porządkową (art. 287 & 1), a w razie uporczywego uchylania się od ich złożenia, a więc g...

Osoby nie podlegające zatrzymaniu albo których zatrzymanie podlega ogr...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Wskaż osoby nie podlegające zatrzymaniu albo których zatrzymanie podlega ograniczeniom. Poseł senator - art. 105 konstytucji - Poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia...

Powody i procedura wyznaczania obrońcy z urzędu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Wskaż powody i przedstaw procedurę wyznaczania obrońcy z urzędu . Tytułem prawnym do działania obrońcy z urzędu jest zarządzenie prezesa sądu właściwego do rozpoznania sprawy o powołaniu imiennie określonego adwokata do obrony z urzędu (art.. 81 k.p.k.). Obrońcę z urzędu powołuje się wówczas, gdy ...

Przyczyny uzasadniające odstąpienie od tymczasowego aresztowania-oprac...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Wskaż przyczyny uzasadniające odstąpienie od tymczasowego aresztowania. Biorąc pod uwagę szczególną dolegliwość tymczasowego aresztowania, ustawodawca wprowadził kilka unormowań ograniczających stosowanie lub łagodzących skutki zastosowania tego środka przymusu. Okoliczności dotyczące osoby oskarż...

Podmioty uprawnione do zatrzymania osoby-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Wskaż różnice miedzy ujęciem a zatrzymaniem osoby. Wskaż podmioty uprawnione do zatrzymania osoby. Zgodnie z art. 244. § 1 kpk po zaistnieniu przesłanek wskazanym w tym przepisie policja ma prawo zatrzymania osoby podejrzanej. Na podstawie art. 11b § ust. z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarb...