Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 182

Zakazy stosowania niedozwolonych metod w przesłuchaniu podejrzanych-op...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

Przedstaw zakazy stosowania niedozwolonych metod w przesłuchaniu podejrzanych Zakazy związane z uzyskaniem oświadczenia dowodowego przy zastosowaniu niedopuszczalnych metod przesłuchania określa art.171§4 mówiący o zakazie zadawania pytań sugerujących osobie przesłuchiwanej treść odpowiedzi oraz §5...

Zakres i forma czynności dowodowych wykonywanych przez policję na pole...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Przedstaw zakres i formę czynności dowodowych wykonywanych przez policję na polecenie sądu w sprawach z oskarżenia prywatnego W postępowaniu prywatnoskargowym z założenia nie funkcjonuje post. przygotowawcze, poprzedzające stadium sądowe. Możliwe jest jednak zlecenie przez sąd Policji dokonania okr...

Zakres możliwej kumulacji ról procesowych uczestników-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840

Przedstaw zakres możliwej kumulacji ról procesowych uczestników. Możliwa jest, choć w ograniczonym zakresie kumulacja roli kilku stron . Wchodzi ona w grę po stronie pokrzywdzonego, który może w jednym procesie wystąpić jednocześnie w roli oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego albo oskarżycie...

Zakres uprawnień i obowiązków stron nowych i zastępczych-opracowanie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Przedstaw zakres uprawnień i obowiązków stron nowych i zastępczych. Strony zastępcze i strony nowe - w obu przypadkach chodzi o osoby, które przejmują w określonych sytuacjach uprawnienia procesowe pokrzywdzonego. Strona zastępcza - to taki podmiot, który na mocy upoważnienia ustawowego może przeją...

Założenia i dyrektywy wykładni prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Przedstaw założenia i dyrektywy wykładni prawa. Wykładnia prawa to interpretacja prawa, polega na ustaleniu właściwego znaczenia norm zawartych w przepisach prawa. Wykładania prawa to sam wynik procesu ustalania znaczenia norm. Rozróżniamy wykładnię ze wzgl. na podmiot: autentyczną- dokonywaną pr...

Założenia z zakresu ekonomiki i sprawności prowadzenia postępowania ju...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Przedstaw założenia z zakresu ekonomiki i sprawności prowadzenia postępowania jurysdukcyjnego. Art. 366§ 2. Przewodniczący powinien dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło na pierwszej rozprawie główne j .Art. 401. § 1. Przewodniczący może przerwać rozprawę główną dla sprowadzenia dowod...

Zasady przeprowadzania przesłuchania przed sądem-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 350

Przedstaw zasady przeprowadzania przesłuchania przed sądem. Art. 188. § 1. Świadek składa przyrzeczenie powtarzając za sędzią słowa: "Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że będą mówił szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wia...

Zasady udziału publiczności w rozprawie oraz udział masmediów-opracowa...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Przedstaw zasady udziału publiczności w rozprawie oraz udział masmediów. Art. 356, 357 Art. 356.  § 1. Na rozprawie oprócz osób biorących udział w postępowaniu mogą być obecne tylko osoby pełnoletnie, nie uzbrojone. § 2. Przewodniczący może zezwolić na obecność na rozprawie małoletnim oraz osobom o...