Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 180

Tryby ścigania przestępstwa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

Przedstaw tryby ścigania przestępstwa. Tryb postępowania występuje w dwojakim znaczeniu. W pierwszym, trybem postępowania jest tzw. tryb ścigania, czyli odrębny sposób inicjowania procesu. Rozróżniamy tu: tryb ścigania z oskarżenia publicznego ( publicznego urzędu): bezwarunkowy, warunkowy, a mi...

Uprawnienia podejrzanego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Przedstaw uprawnienia podejrzanego Podejrzany ma prawo do obrony ,w tym także do korzystania z obrońcy (obrony formalnej tj. posiadania obrońcy i obrony materialnej tj. obrony przed zarzutem) Podejrzany nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekor...

Uprawnienia pokrzywdzonego w zakresie porozumień karno procesowych-opr...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

Przedstaw uprawnienia pokrzywdzonego w zakresie porozumień karno procesowych. Pokrzywdzony z faktu samego pokrzywdzenia go przestępstwem jest uznawany za stronę postępowania przygotowawczego. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek od jego woli zależy wszczęcie dochodzenia lub śledztwa, gdyż w...

Uprawnienia Prokuratora Generalnego w zakresie uchylenia prawomocnego ...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Przedstaw uprawnienia Prokuratora Generalnego w zakresie uchylenia prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Artykuł 328 upoważnia Prokuratora Generalnego do uchylenia prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego w stosunku do osoby, która występo...

Uprawnienia stron i innych uczestników procesu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 476

Przedstaw uprawnienia stron i innych uczestników procesu związane z uczestnic­twem i dokumentowaniem czynności procesowej. Osoby biorące udział w dokumentowanej czynności mogą, podczas podpisywania protokołu, zgłosić zarzuty co do jego treści (art. 150 § 2). Protokół może być sprostowany na wniosek...

Uprawnienia stron procesowych i innych uczestników procesu karnego w z...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Przedstaw uprawnienia stron procesowych i innych uczestników procesu karnego w zakresie wyłączenia jawności rozprawy. Art.258, 359,360,361,362 Art. 358.  Jeżeli nie przemawia przeciw temu wzgląd na prawidłowość postępowania, sąd na wniosek strony wyraża zgodę na utrwalenie przez nią przebiegu rozpr...

Uprawnienia świadka-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595

Przedstaw uprawnienia świadka. Świadek dysponuje określoną gamą uprawnień procesowych: I. Podstawowym uprawnieniem jest tu bowiem możliwość odmówienia zeznań. Kodeks przewiduje to w dwóch grupach sytuacji: w zakresie przedmiotowym zeznań, tj. gdy w grę wchodzi przesłuchanie odnośnie do okolicznośc...

Uproszczenia procesu dowodzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

Przedstaw uproszczenia procesu dowodzenia. Ułatwienia (uproszczenia) - notoryjności - są założeniem znajomości określonych faktów, których nie trzeba już dowodzić. Występują one jako notoryjności powszechne lub sądowe. Notoryjność powszechna ma miejsce wówczas, gdy dany fakt jest znany tak szeroki...

Uwarunkowania procesowe i faktyczne przesłuchania świadków małoletnich...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 504

Przedstaw uwarunkowania procesowe i faktyczne przesłuchania świadków małoletnich. ( częściowo to co w punkcie wyżej 186). Osoby reprezentujące z mocy ustawy pokrzywdzonych małoletnich (do ukończenia 18 roku życia) albo ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo (art. 51 & 2), ich przedstawic...