Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 177

Przesłanki i procedurę podjęcia warunkowego umorzonego postępowania pr...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Przedstaw przesłanki i procedurę podjęcia warunkowego umorzonego postępowania przygotowawczego. Na podstawie art. 327 § 1 umorzone postępowanie przygotowawcze może być w każdym czasie podjęte na nowo na mocy postanowienia prokuratora, jeżeli nie będzie się toczyć przeciw osobie, która w poprzednim ...

Przesłanki umorzenia postępowania przygotowawczego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Przedstaw przesłanki umorzenia postępowania przygotowawczego. Postępowanie umarza się w przypadku kiedy nie dostarczyło ono podstaw do wniesienia aktu oskarżenia (art. 322 § 1 kpk). Podstawą umorzenia postępowania jest również postanowienie...

Przyczyny stosowania tymczasowego aresztowania-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Przedstaw przyczyny stosowania tymczasowego aresztowania. Tymczasowe aresztowanie to pozbawienie oskarżonego wolności celem zabezpieczenia warunków prawidłowego toku postępowania Zgodnie z art. 258  § 1 tymczasowe aresztowanie może...

Rodzaje biegłych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2226

Przedstaw rodzaje biegłych. Biegli dzielą się na: biegłych sądowych - powołuje się na przyrzeczenie złożone przy ustanowieniu ich takimi biegłymi (art. 197 & 2) biegłych ad hoc - składają przyrzeczenie, którego treść określa art. 197 & 1; (...

Rodzaje i wymogi formalne opinii wydawanych przez biegłych-opracowanie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1351

Przedstaw rodzaje i wymogi formalne opinii wydawanych przez biegłych. Opinia składana przez biegłego powinna zawierać (art. 200 & 2): 1.imię, nazwisko, stopień naukowy, specjalność i stanowisko zawodowe biegłego (biegłych); 2.imiona i nazwiska oraz pozostałe dane osób, które uczestniczyły w pr...

Rola i stanowisko prawne rzeczników interesu społecznego w postępowani...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Przedstaw rolę i stanowisko prawne rzeczników interesu społecznego w postępowaniu karnym. Rzecznicy interesu społecznego to odrębna kategoria uczestników postępowania karnego, którzy mogą w nim działać, nie będąc stronami nie występując w imieniu strony i nie wykonując jej praw. Reprezentują oni in...

Rola pomocników procesowych postępowaniu karnym-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

Przedstaw rolę pomocników procesowych postępowaniu karnym. Pomocnikiem procesowym w postępowaniu karnym jest podmiot, który , realizuje określone przez przepisy prawa karnego procesowego zadania, ułatwiające organom procesowym wykony...

Rola prokuratora w procesie adhezyjnym-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Przedstaw rolę prokuratora w procesie adhezyjnym. Prawo do wytoczenia powództwa adhezyjnego na cudzą rzecz ma także prokurator, który wytacza je na rzecz pokrzywdzonego albo w razie jego śmierci na rzecz osób najbliższych dla zmarłego, jeżeli wymaga tego interes społeczny. Prokurator ma wówczas tak...

Rola prokuratora w sprawach z oskarżenia prywatnego oraz przed rozpocz...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Przedstaw rolę prokuratora w sprawach z oskarżenia prywatnego oraz przed rozpoczęciem procesu adhezyjnego. Prokurator ma upoważnienie do wytoczenia powództwa na rzecz pokrzywdzonego albo - w razie jego śmierci - na rzecz osób mu najbliższych, bądź też przyłączenia się do wytoczonego przez pokrzywdz...