Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 174

Pojęcie i rodzaje dokumentu w prawie karnym procesowym-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Przedstaw pojęcie i rodzaje dokumentu w prawie karnym procesowym. Dokumentem w rozumieniu prawa procesowego jest w istocie jedynie każde stwierdzenie pismem ręcznym, maszynowym lub drukiem okoliczności istotnej dla postępowania. Dokument zawiera w sobie akt woli wystawcy. Dla postępowania istotna m...

Pojęcie i rodzaje stron procesowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 945

Przedstaw pojęcie i rodzaje stron procesowych Stronami postępowania karnego są ci jego uczestnicy, którzy działają w procesie we własnym imieniu, mając interes prawny w określonym rozstrzygnięciu o przedmiocie procesu. Są to zatem osoby, dla których postępowanie karne jest ich procesem, gdyż chodz...

Pojęcie i rodzaje uczestników procesu karnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

Przedstaw pojęcie i rodzaje uczestników procesu karnego Uczestnikiem postępowania karnego jest każda osoba (fizyczna, prawna, a także instytucja niemająca osobowości prawnej), która bierze udział w postępowaniu w roli określonej przez prawo. Uczestnikami postępowania są: organy procesowe ( np. sąd...

Postępowanie z dowodami rzeczowymi i dokumentami w postępowaniu przygo...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840

Przedstaw postępowanie z dowodami rzeczowymi i dokumentami w postępowaniu przygotowawczym W postępowaniu przygotowawczym istnieje obowiązek zebrania ,zabezpieczenia i w niezbędnym zakresie utrwalenia dowodów dla sądu(art.297 §1pkt5) Utrwalenie dowodów następuje głównie drogą spisania w protokołach ...

Procedowanie w przedmiocie wniosku dowodowego na rozprawie przed sądem...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Przedstaw procedowanie w przedmiocie wniosku dowodowego na rozprawie przed sądem. Art. 167 - 174 Art. 167.   Dowody przeprowadza się na wniosek stron, podmiotu określonego w art. 416 albo z urzędu. Art. 168.  Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. To samo dotyczy faktów znanych z urzędu, nale...

Procedura postępowania w zakresie zawieszenia postępowania przygotowaw...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Przedstaw procedurę postępowania w zakresie zawieszenia postępowania przygotowawczego oraz przesłanki uzasadniające wydanie takiej decyzji. Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania, a w szczególności jeżeli nie można ująć podejrzanego albo nie może on brać ud...

Procedura postępowania z dowodami rzeczowymi w związku z umorzeniem po...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

Przedstaw procedurę postępowania z dowodami rzeczowymi w związku z umorzeniem postępowania przygotowawczego. W razie umorzenia śledztwa prokurator wydaje postanowienie co do dowodów rzeczowych. Na postanowienie to przysługuje zażalenie podejrzanemu, pokrzywdzonemu i osobie, od której przedmioty te ...

Procedura rozpoczęcia przewodu sądowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Przedstaw procedurę rozpoczęcia przewodu sadowego. Art. 385 do 405 kpk Odczytanie przez oskarżyciela aktu oskarżenia, ( w przypadku wniesienia odpowiedzi na akt oskarżenia przewodniczący o tym informuje), pouczenie oskarżonego przez przew...