Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 171

Istota przesłanki „czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego” -oprac...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 476

Przedstaw istotę przesłanki „czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego” oraz omów możliwości odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego w oparciu o tą przesłankę w zależności od określonego stanu faktycznego . Nieprzestępność czynu z powodu braku ustawowych znamion czynu zabron...

Istota przesłanki „brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzeni...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

Przedstaw istotę przesłanki „brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu” oraz omów możliwości odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego w oparciu o tę przesłankę w zależności od określonego stanu faktycznego. Przesłanka określona w art. 17 § 1 pkt 1: c...

Istota przesłanki „czynu nie popełniono” -opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

Przedstaw istotę przesłanki „czynu nie popełniono” oraz omów możliwości odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego w oparciu o tą przesłankę w zależności od określonego stanu faktycznego Przesłanka ta ma najistotniejsze znaczenie jako przyczyna odmowy wszczęcia postępowania karneg...

Istota przesłanki „ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze”-oprac...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

Przedstaw istotę przesłanki „ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze” oraz omów możliwości odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego w oparciu o tę przesłankę w zależności od określonego stanu faktycznego. Niekaralność czynu („sprawca nie podlega karze”) art. 17 § 1 pkt 4 (z...

Istota zabezpieczenia majątkowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434

Przedstaw istotę, cel oraz przedmiot zabezpieczenia majątkowego Cel: zagwarantowanie wykonania, przyszłego orzeczenia przez zabezpieczenie na mieniu oskarżonego, tzw. antycypacja egzekucji (ingerencja w mienie, wyprzedzająca decyzje o tym mieniu). Stosuje się z urzędu, gdy: w razie popełnienia prze...

Karnoprocesowe skutki niestawiennictwa podejrzanego na wezwanie organu...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Przedstaw karnoprocesowe skutki niestawiennictwa podejrzanego na wezwanie organu procesowego. Skutki niestawiennictwa podejrzanego na wezwanie organu procesowego określa art. 75 §2 kpk. mówiąc, iż w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego(podejrzanego) można zatrzymać go i sprowadz...

Klasyfikacja czynności procesowych-opracowanie - Oświadczenia procesow...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1603

Przedstaw klasyfikacje czynności procesowych. 1. Czynności procesowe można podzielić w oparciu o różne kryteria. Ze względu na cel czynności wyróżnia się czynności: poznawcze (kognicyjne) oraz wykonawcze (egzekucyjne). Cały proces jest procesem poznawania prawdy zmierzającym do tego, aby orzec w p...

Kompetencje organów uprawnionych do postępowania przygotowawczego-opra...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Przedstaw kompetencje organów uprawnionych do postępowania przygoto­wawczego . Postępowanie przygotowawcze prowadzi prokurator, a w zakresie przewidzianym w ustawie także Policja. Kpk wskazuje przypadki, w których uprawnienia policji przysługuję innym organom (np. Straży Granicznej, ABW). Określone...