Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 170

Zadania postępowania przygotowawczego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Przedstaw i omów zadania postępowania przygotowawczego Postępowanie przygotowawcze stanowi pierwsze stadium post. kar. Zgodnie z zasadą skargowości (art.14§ 1) sąd wszczyna post. na żądanie uprawnionego oskarżyciele. Powzięcie przez oskarżyciela decyzji co do wniesienia oskarżenia bądź umorzenia po...

Podział przesłanek procesowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1358

Przedstaw i scharakteryzuj podział przesłanek procesowych Przez warunki dopuszczalności postępowania karnego rozumie się przesłanki procesowe. Są to określone stany (sytuacje), z którymi

Istota przesłanki „przedawnienie karalności”-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Przedstaw istotę przesłanki „przedawnienie karalności” oraz omów możliwości odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego w oparciu o tę przesłankę w zależności od określonego stanu faktycznego. Art. 17 § 1 pkt 6 zabrania wszczęcia postępowania karnego, a wszczęte nakazuje umorzyć, g...

Istota przesłanki „powaga rzeczy osądzonej”-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274

Przedstaw istotę przesłanki „powaga rzeczy osądzonej” oraz omów możliwości odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego w oparciu o tę przesłankę w zależności od określonego stanu faktycznego. Artykuł 17 § 1 pkt 7: nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy postępowanie k...

Istota przesłanki „zawisłość sprawy”-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

Przedstaw istotę przesłanki „zawisłość sprawy” oraz omów możliwości odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego w oparciu o tę przesłankę w zależności od określonego stanu faktycznego Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy wcześniej wszczęte postępowanie karne co do ...

Istota przesłanki „brak skargi uprawnionego oskarżyciela” -opracowanie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Przedstaw istotę przesłanki „brak skargi uprawnionego oskarżyciela” i określ jakie podmioty mogą występować w charakterze oskarżyciela Zgodnie z art. 17 § 1 pkt 9 - niedopuszczalność postępowania powoduje brak skargi uprawnionego oskarżyciela. Brak takiej skargi powoduje niedopuszczalność postępowa...

Istota przesłanki „brak wymaganego zezwolenia na ściganie”-opracowanie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 483

Przedstaw istotę przesłanki „brak wymaganego zezwolenia na ściganie” oraz omów możliwości odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego w oparciu o tę przesłankę w zależności od określonego stanu faktycznego W artykule 17 § 1 pkt 10 jako przeszkodę procesową określa się brak wymagane...

Istota przesłanki „brak wniosku o ściganie”-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Przedstaw istotę przesłanki „brak wniosku o ściganie” oraz omów możliwości odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego w oparciu o tę przesłankę w zależności od określonego stanu faktycznego Obok podstawowego trybu ścigania z urzędu oraz ścigania z oskarżenia prywatnego, występuje ...

Istota przesłanki „niecelowość orzekania kary”-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Przedstaw istotę przesłanki „niecelowość orzekania kary” oraz omów możliwości odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego w oparciu o tę przesłankę w zależności od określonego stanu faktycznego Art. 11 § 1. Postępowanie w sprawie o występek, zagrożony karą pozbawienia wolności do l...