Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 169

Czynności związane z zamknięciem dochodzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Przedstaw czynności związane z zamknięciem dochodzenia Zakończenie śledztwa może nastąpić w postaci jego zamknięcia lub umorzenia. Postanowienia rozdziału 36 k.p.k., zatytułowanego zamkniecie śledztwa, w rzeczywistości obejmują obie konstrukcje zamknięcie śledztwa i jego umorzenie. Ponadto, poprzez...

Czynności związane z zamknięciem śledztwa i dochodzenia oraz procedurę...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 511

Przedstaw czynności związane z zamknięciem śledztwa i dochodzenia oraz procedurę gwarancji procesowych w tym zakresie. Zakończenie śledztwa może nastąpić w postaci jego zamknięcia lub umorzenia. Jeżeli organ prowadzący postępowanie dojdzie do wniosku, że zebrane materiały dają podstawy do zamknięc...

Dyrektywa zasady informacji prawnej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Przedstaw dyrektywę zasady informacji prawnej. Zasada informacji prawnej - art. 41 ust. 3 Konstytucji RP Art. 16 kpk: § 1 Jeżeli organ prowadzący postępowanie jest obowiązany pouczyć uczestników postępowania o ciążących obowiązkach i przysługujących im uprawnieniach, brak takiego pouczenia lub myl...

Dyrektywy procesowe określone w kpk związane z uzyskiwaniem dowodów a ...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 420

Przedstaw dyrektywy procesowe określone w kpk związane z uzyskiwaniem dowodów a wynikające z zasady humanizmu. Do procesu wprowadza się różne zakazy dowodowe, które mają na celu chronić osobę wg zasad humanizmu. Najważniejsze to: - ochrona godności człowieka oraz integralności jego ciała i mienia,...

Funkcje i rolę prawa karnego procesowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Przedstaw funkcje i rolę prawa karnego procesowego. funkcja porządkująca ( regulacyjna) - prawo reguluje skomplikowany przebieg postępowania, wyznacza porządek czynności, ich sekwencję, spełnia rolę koordynatora czynności procesowych. Ustala prawa i obowiązki

Przedstaw i omów fazy dowodzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1610

Przedstaw i omów fazy dowodzenia. Postępowaniem dowodowym jest przebieg procesowy, w czasie którego są zbierane, utrwalane, przeprowadzane oraz oceniane dowody. Celem jego jest więc zbieranie materiału uzupełniającego poczynanie ustaleń faktycznych (zwanych często też ustaleniami dowodowymi). Podc...

Omów procesowy tryb przesłuchania świadka-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 784

Przedstaw i omów procesowy tryb przesłuchania świadka. Przebieg przesłuchania świadka przed sądem: 1.wstęp do przesłuchania, w czasie którego, obok sprawdzenia tożsamości, ustalenia niezbędnych danych o jego osobie i powiadomienia go, w jakim charakterze będzie przesłuchiwany, należy nadto pouczyć ...

Omów rodzaje procesu karnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106

Przedstaw i omów rodzaje procesu karnego. W zależności od rodzaju odpowiedzialności prawnej będącej przedmiotem procesu karnego rozróżnia się: proces zasadniczy, w którym rozpatruje się główną kwestię odpowiedzialności, czyli odpowiedzialność karną; akcję cywilną w procesie karnym, czyli postępow...