Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 166

Omów zasadę równouprawnienia stron-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Omów zasadę równouprawnienia stron Zasada równości stron nie jest skodyfikowana, lecz wynika z wielu przepisów, a także z omówionej poprzednio zasady kontradyktoryjności. Równość stron jest bowiem warunkiem prowadzenia uczciwego sporu. ...

Omów zasadę sadowego wymiaru sprawiedliwości-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Omów zasadę sadowego wymiaru sprawiedliwości. Obowiązek wnikliwego wszechstronnego zbadania sprawy w postępowaniu kar. wiąże się z powagą wymiaru sprawiedliwości oraz ze znaczeniem i ciężarem rozstrzygnięć zapadających w toku postępowania, a podejmowanych przy urzeczywistnianiu prawa karnego, dot. ...

Omów zasadę skargowości-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Omów zasadę skargowości. Zasad skargowości to dyrektywa , zgodnie z którą kierowniczy organ procesowy prowadzi postępowanie tylko na żądanie innego, uprawnionego podmiotu. Mamy trzy typy skarg: s. zasadnicze, warunkujące postępowanie zasadnicze, są nimi

Zasada swobodnej oceny dowodów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Omów zasadę swobodnej oceny dowodów. W myśl zasady swobodnej oceny dowodów organ procesowy ocenia dowody i wyciąga z nich wnioski wg swego wew. przekonania, nieskrępowany regułami prawnymi. Swobodna ocena dowodów odnosi się do ich rzeczywistej „mocy dowodowej” i „przekonywalności”, w związku z for...

Zasada szybkości i ekonomiki procesowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Omów zasadę szybkości i ekonomiki procesowej W myśl art. 2 § 1 pkt 4 przepisy kpk mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie . Pojęcie rozsądnego terminu wywodzi się z art. 6 ust. 1 EK (Konwencji o ochronie praw człowieka ...) ...

Zasada ustności i pisemności-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Omów zasadę ustności i pisemności. W odniesieniu do rozpraw i posiedzeń ustność jest formą komunikowania się uczestników czynności ułatwia ona i przyśpiesza określanie własnych stanowisk, wymianę poglądów, przedstawienie argumentacji. Ustność wiąże się z zasadą bezpośredniości, gdyż umożliwia bezp...

Zasady działania prokuratury-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1449

Omów zasady działania prokuratury. Prokuratura rządzą inne zasady ustrojowe niż sądem. Zasada hierarchicznego podporządkowania wyraża regułę, że organy Prokuratury tworzą hierarchię, na szczycie, której jest Prokurator Generalny będący równocześnie Ministrem Sprawiedliwości. Prokuraturę stanowią: P...