Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 163

Przebieg dochodzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Omów przebieg dochodzenia. Dochodzenie prowadzi się w sprawach o przestępstwa należące do właściwości sądu rejonowego: zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, z tym że w wypadku przestępstw przeciwko mieniu tylko wówczas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzo...

Przebieg śledztwa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

Omów przebieg śledztwa. Śledztwo prowadzi się w sprawach: zbrodnie, występki - gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub

Przedmiot dowodzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Omów przedmiot dowodzenia. Przedmiotem dowodu są przede wszystkim fakty, które istotnie mają być ustalone. Mają to być fakty mające znaczenie dla rozstrzygnięcia danej sprawy. W przedmiocie procesu wyróżnia się fakty główne (zestaw dla wszystkich znamion przestępstwa, którego dotyczy dany proces) ...

Przesłanki i procedurę w zakresie prowadzenia dochodzenia skróconego-o...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 476

Omów przesłanki i procedurę w zakresie prowadzenia dochodzenia skróconego. Jeżeli dane uzyskane w toku czynności, o których mowa w art. 308 § 1 kpk, lub prowadzonego przez okres co najmniej 5 dni dochodzenia nie stwarzają dostatecznych podstaw do wykrycia sprawcy w drodze dalszych czynności proceso...

Przesłanki prowadzenia dochodzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

Omów przesłanki prowadzenia dochodzenia. Postanowienie o wszczęciu dochodzenia wydaje się, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa Zgodnie z art. 325 b § 1 kpk, dochodzenie prowadzi się w sprawach o przestępstwa należące do właściwości sądu rejonowego:  zagrożone karą nie pr...

Przyczyny i procedurę podjęcia warunkowego umorzonego postępowania prz...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Omów przyczyny i procedurę podjęcia warunkowego umorzonego postępowania przygotowawczego. Na podstawie art. 327 § 1 umorzone postępowanie przygotowawcze może być w każdym czasie podjęte na nowo na mocy postanowienia prokuratora, jeżeli nie będzie się toczyć przeciw osobie, która w poprzednim postęp...

Przyczyny zawieszenia postępowania przygotowawczego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Omów przyczyny zawieszenia postępowania przygotowawczego. Zawieszenie postępowania nie jest trwałym sposobem zakończenia postępowania. W świetle przepisu art. 22 § 1, jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowad...

Rola i znaczenie tłumaczy w procesie karnym-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Omów rolę i znaczenie tłumaczy w procesie karnym. Tłumacz to pomocnik procesowy, który musi zachować obiektywizm, przekazuje bowiem organowi treści wypowiedzi strony lub źródła dowodowego albo dokonuje tłumaczenia pisma (art. 204). Tłumaczy wzywa się (art.204 &1 i 2) : 1.do przesłuchania głuch...

Stosowanie kar porządkowych w postępowaniu przygotowawczym-opracowanie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Omów stosowanie kar porządkowych w postępowaniu przygotowawczym. Kary porządkowe zawarte rozdziale w 31, nazywane tez egzekucyjnymi, mają na celu wymuszenie określonego zachowania się w toku postępowania karnego osób, na których ciążą obowiązki przewidziane w prawie. Kary te nie mają charakteru kry...