Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 162

note /search

Poręczenie społeczne i osoby godnej zaufania-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

Omów poręczenie społeczne i osoby godnej zaufania oraz skutki niewykonania przez poręczającego swoich obowiązków. Poręcznie społeczne . Od pracodawcy, u którego oskarżony jest zatrudniony, od kierownictwa szkoły lub uczelni, których o...

Procedura dopuszczenia stron i innych uczestników do udziału w postępo...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 511

Omów procedurę dopuszczenia stron i innych uczestników do udziału w postępowaniu karnym. Proces karny ma charakter podmiotowy. W stadialnym przebiegu procesu karnego można wyróżnić nie tylko organy procesowe, ale również strony procesu karnego oraz innych uczestników tego postępowania. Uczestnikiem...

Omów proces wpadkowy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Omów proces wpadkowy. Art. 389.  § 1.Jeżeli oskarżony odmawia wyjaśnień lub wyjaśnia odmiennie niż poprzednio albo oświadcza, że pewnych okoliczności nie pamięta, wolno na rozprawie odczytywać tylko w odpowiednim zakresie protokoły jego wyjaśnień złożonych poprzednio w charakterze oskarżonego w tej...

Procesowe sposoby uzyskiwania dowodów rzeczowych i dokumentów-opracowa...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 623

Omów procesowe sposoby uzyskiwania dowodów rzeczowych i dokumentów Sposoby uzyskiwania rzeczowych dowodów procesowych zostały generalnie uregulowane w treści art 217 i 219 kpk. Wyżej wymienione artykuły omawiają procesowe zatrzymanie rzeczy i przeszukanie wykonywane w celu odnalezienia przedmiotów...

Procesowy tryb prowadzenia oględzin i sekcji zwłok-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 798

Omów procesowy tryb prowadzenia oględzin i sekcji zwłok Oględziny zwłok to oględziny zewnętrzne zmarłego ,otwarcie zaś zwłok to wewnętrzne oględziny ciała zmarłego. Obie te czynności przeprowadza się , jeśli zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci i to choćby przyczyna śmierci wydawa...

Procesowy tryb przedstawienia zarzutów w dochodzeniu w niezbędnym zakr...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Omów procesowy tryb przedstawienia zarzutów w dochodzeniu w niezbędnym zakresie Tryb przedstawienia zarzutów w niezbędnym zakresie określony w art.308 kpk dotyczący śledztwa ma odpowiednie zastosowanie w dochodzeniu. W wypadkach niecierpiących zwłoki ,w szczególności wtedy gdy mogłoby to spowodować...

Procesowy tryb przedstawienia zarzutów w dochodzeniu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Omów procesowy tryb przedstawienia zarzutów w dochodzeniu (art.325g)Nie jest wymagane sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz wydanie postanowienia o zamknięciu dochodzenia-nie dotyczy to sytuacji gdy sprawcę zatrzymano lub tymczasowo aresztowano w związku z ujęciem na gorącym ucz...

Procesowy tryb przedstawienia zarzutów w śledztwie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Omów procesowy tryb przedstawienia zarzutów w śledztwie Instytucja przedstawienia zarzutów w śledztwie została określona w art.313 kpk Instytucja przedstawienia zarzutów w swej podstawowej ,pełnej formie ,występującej przede wszystkim w śledztwie(art313§1kpk) składa się z trzech czynności . Jeżeli ...

Procesowy tryb przeprowadzania wywiadu środowiskowego podejrzanego-opr...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

Omów procesowy tryb przeprowadzania wywiadu środowiskowego podejrzanego (oskarżonego) Kwestię wywiadu środowiskowego normuje art.214 i 216 kpk . Na podstawie art. .214 w razie potrzeby ,a w szczególności gdy niezbędne jest ustalenie danych co do właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowe...