Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 161

note /search

Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

Omów nadzór prokuratora nad post. przyg. W myśl art. 326 prokurator sprawuje nadzór nad post. Przyg. W zakresie, w jakim go sam nie prowadzi niezależnie od tego, czy toczy się ono w formie śledztwa, czy w formie dochodzenia; prokurator może też objąć nadzorem postępowania, o którym mowa w art. 307....

Nadzór sądowy nad postępowaniem przygotowawczym-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Omów nadzór sądowy nad postępowaniem przygotowawczym Czynnik sądowy w postępowaniu przygotowawczym, ma przede wszystkim znaczenie kontrolne i gwarancyjne. Udział sądu w postępowaniu przygotowawczym unormowany jest w rozdziale 38 kodeksu oraz w poszczególnych przepisach zamieszczonych w innych rozd...

Obligatoryjne przypadki powoływania biegłych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Omów obligatoryjne przypadki powoływania biegłych. Niekiedy kodeks sam określa, iż w danej sytuacji procesowej niezbędne jest powołanie biegłych, wskazując nieraz także ich specjalność. Powoływanie biegłych psychiatrów dla stwierdzenia stanu

Omów obowiązki podejrzanego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 532

Omów obowiązki podejrzanego Istnieje ustawowy brak obowiązku oskarżonego(podejrzanego) dostarczania dowodów na swoją niekorzyść ani też udowadnianie swej niewinności. Zakres zachowań jakie można wymusić na oskarżonym(podejrzanym) określa obecnie art.74 §2 kpk. Zakłada on ,że oskarżony jest jednak o...

Obowiązki pokrzywdzonego jako strony postępowania przygotowawczego-opr...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Omów obowiązki pokrzywdzonego jako strony postępowania przygotowawczego. Pokrzywdzony ma obowiązek stawić się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie (art. 177 § 1 kpk). Na pokrzywdzonego, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez ze...

Opiniowanie sądowo-psychiatryczne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1029

Omów opiniowanie sądowo-psychiatryczne w postępowaniu karnym. Ekspertyzę psychiatryczną (opinię o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego) postanowić może tylko , sąd - a w postępowaniu przygotowawczym prokurator - powołuje się wówczas ...

Poręczenie majątkowe i jego skutki w wypadku niedotrzymania warunków p...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Omów poręczenie majątkowe i jego skutki w wypadku niedotrzymania warunków poręczenia. Poręczenie powinno być stosowane gdy jest konieczne, a jednocześnie wystarczające do zapewnienia stawiennictwa oskarżonego na każde wezwanie w toku postępowania oraz lojalnego zachowania się w tym postępowaniu. Re...