Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 156

Rekapitulacja rozważań - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Rekapitulacja rozważań O tym, czy do aparatu pojęciowego prawoznawstwa pojęcie „norma prawna” zostanie w ogóle wprowadzone czy tez nie, decyduje przyjęta konwencja, jedni bowiem się nim posługują a inni nie. Struktura normy prawnej również jest tylko kwestią przyjęcia określonej konwencji. Kto sa...

Wykład z prawoznastwa - sankcje

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

SANKCJE Sankcje - ujemne skutki prawne, polegające na zastosowaniu represji w postaci przymusu państwowego, jakie powinny nastąpić, jeżeli adresat nie zastosuje się do nakazu czy zakazu przepisu prawa, a więc gdy nie wypełnia swojego obowiązku. Przepisy prawa ustalają rodzaj i wymiar represji. Dzie...

Wykład z prawoznastwa - skutki prawne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

SKUTKI PRAWNE Skutki prawne - to wszystkie następstwa prawne, jakie przepisy prawa wiążą z faktami prawnymi; następstwa, jakie powinny nastąpić (lub mogą nastąpić, jeżeli wyznacza je przepis o charakterze iuris dispositivi ), gdy zaistnieje fakt p...

Wykład z prawoznastwa - słownik

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

SŁOWNIK: Ex lege - z mocy prawa (przy nieważności) Ius cogens (iuris cogentis) - przepisy bezwzględnie stosowane Ius dispositivum (iuris dispositivi) - przepisy względnie stosowane Rules - reguły Principles - zasady Lex generalis - reguła powszechna Lex spacialis - reguła szczególna Lex plusquam pe...

Wykład z prawoznastwa - stanowienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Stanowienie Stanowienie jest współcześnie podstawowym sposobem powstawania przepisów prawa . Przez stanowienie prawa rozumiane jest określone działanie ciał kolegialnych lub jednoosobowych, którym przyznano kompetencje do wydawanie nowych przepisów prawnych. Każda decyzja stanowienia prawa nabiera ...

Stosowanie prawa w przypadkach nieunormowanych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Stosowanie prawa w przypadkach nieunormowanych Kiedy sad staje przed koniecznością rozstrzygnięcia w przypadku nienormowanym przez prawo. Niekiedy w takiej sytuacji przepisy prawa same te kwestię przesądzają, wyznaczając że skutki prawne mogą być wiązane tylko z przypadkami ściśle określonymi przez...

Stosunek prawa podmiotowego do prawa przedmiotowego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Stosunek prawa podmiotowego do prawa przedmiotowego Koncepcja pierwotności prawa podmiotowego Podmioty prawa wg powyższej koncepcji mają prawo podmiotowe, niezależnie od postanowień prawa przedmiotowego. Prawo podmiotowe rozumiane jest jako naturalne, przyrodzone i niezbywalnie prawa człowieka i ob...

Struktury dwuelementowe - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Struktury dwuelementowe Rzecznicy tego stanowiska uważają, że wszystkie w ten sposób konstruowane normy prawne są wypowiedziami typu „jeżeli...”, „to...”. Różnie bywa jednak traktowana sprawa, co ma być poprzednikiem („jeżeli”), a co następnikiem (”to...”) tak konstruowanej normy. Np.: Stan faktycz...

Temporalny zakres obowiązywania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

Temporalny zakres obowiązywania 1. Nabycie mocy obowiązującej Prawo samo określa, od kiedy obowiązuje dany akt prawny czy przepis prawa (norma prawna). Dwa rozwiązania: mocą aktu o wysokim miejscu w hierarchii określa się, że wszystkie wydawane akty prawne zyskują moc obowiązującą po upływie oznac...