Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 150

Plany gospodarki wodnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

Plany gospodarki wodnej Plany gosp. wodnej są jednym z instrumentów zarządzania wodami; zaliczają się do nich zwłaszcza: Program wodno-środowiskowy kraju (Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej); aktualizowany co 6 lat...

Podstawowe zasady postępowania z odpadami

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Podstawowe zasady postępowania z odpadami Większość obowiązków w tym zakresie odnosi się do wytwórców odpadów. Wytwórca odpadów to: ten czyja działalność lub bytowanie powoduje powstanie odpadów, ten kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub wykonują inne działania powodujące zmianę cha...

Podstawowe zasady prawa ochrony środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

Podstawowe zasady prawa ochrony środowiska Są to normy wiodące (podstawowe) a ich rozwiązania są kryteriami interpretacji dla całej ustawy Katalog zasad nie jest zamknięty Zasady prawa ochrony środowiska: Zasada zrównoważonego roz...

Podstawy ochrony zwierząt

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Podstawy ochrony zwierząt * Zwierze to Organizm jednokomórkowy lub wielokomórkowy, Cudzożywny, Zazwyczaj mające zdolność ruchu. Rodzaje ochrony zwierząt: Humanitarna, Użytkowa, Gatunkowa, Weterynaryjna Ochrona humanitarna zwierząt * Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ...

Postępowanie transgraniczne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

Postępowanie transgraniczne Dotyczy ono sytuacji, gdy skutki działalności mogą ujawniać się w przestrzeni nie objętej suwerennością danego państwa (najczęściej w obszarze suwerenności innego państwa -dotyczy działalności przygranicznej)

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Ocena oddziaływania na środowisko - rodzaj postępowania o niejednolitym charakterze, którego celem jest albo uchwalenie jakiś planów, albo wydanie decyzji administr...

Postępowanie w sprawie programu dostosowawczego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Postępowanie w sprawie programu dostosowawczego Program dostosowawczy -rozwiązanie o charakterze przejściowym, którego celem było doprowadzenie do jak najszybszej realizacji przez podmioty korzystające ze środowiska przewidzianych wymagań ochrony środowiska, zwłaszcza w odniesieniu do tzn. starych ...

Postępowanie z odpadami

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Postępowanie z odpadami oraz utrzymanie czystości (porządku) Bardzo złożony stan prawny (wiele różnych ustaw) Najważniejsze: Prawo ochrony środowiska Ustawa z 27 kwietnia 2001 o odpadach (kluczowe znaczenie) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze Ustawa z dnia 13 września 1996...

Postępowanie z udziałem społeczeństwa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Postępowanie z udziałem społeczeństwa   Postępowanie z udziałem społeczeństwa prowadzi się w przypadku postępowań, które zmierzają do: Decyzji administracyjnych, przed którymi wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przyjęcia dokumentów programowo-planistycz...